Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Childbearing choices in contemporary world WF-PS-CCCW-ER
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Poniższa lista obejmuje podstawową lekturę wprowadzającą w zakresie ram teoretycznych. Dodatkowa lektura będzie sugerowana w ciągu semestru. W trakcie kursu Studenci będą proszeni o przeprowadzenie własnych poszukiwań literatury na temat różnych aspektów decyzji prokreacyjnych.

• Hoffman, L. W., & Hoffman, M. L. (1973). The Value of Children to Parents. In J. T. Fawcett (Ed.), Psychological Perspectives on Population (pp. 19-76). New York: Basic Books.

• Miller, W. B. (1994). Childbearing motivations, desires, and intentions: a theoretical framework. Genet Soc Gen Psychol Monogr, 120(2), 223-258.

• Miller, W. B. (2011). Differences between fertility desires and intentions: implications for theory, research and policy. Vienna Yearbook of Population Research, 9, 75-98.

• Klobas, J. E., & Ajzen, I. (2015). Making the Decision to Have a Child. In D. Philipov, A. C. Liefbroer, & J. E. Klobas (Eds.), Reproductive Decision-Making in a Macro-Micro Perspective (pp. 41-78). Dordrecht: Springer Netherlands.

• Frejka, T., Sobotka, T., Hoem, J. M., & Toulemon, L. (2008). Summary and general conclusions: Childbearing Trends and Policies in Europe. Demographic Research, 19, 5-14, doi:10.4054/DemRes.2008.19.2.

• McAllister, L. S., Pepper, G. V., Virgo, S., & Coall, D. A. (2016). The evolved psychological mechanisms of fertility motivation: hunting for causation in a sea of correlation. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 371(1692), doi:10.1098/rstb.2015.0151.

Zakres tematów:

• Trendy demograficzne w zakresie tworzenia rodziny i dzietności. Teorie przemian demograficznych. Szansa lub wybór: Zwiększenie kontroli nad reprodukcją i racjonalnością decyzji prokreacyjnych.

• Od makro do mikro. Podejście do badania decyzji prokreacyjnych w podejściu „life course”

• Psychologiczne modele podejmowania decyzji rodzicielskich: model wartoścu dzieci, teorie intencji rodzicielskich (TDIB, Teoria Planowanego Zachowania, Model Społeczno-Poznawczy), ekonomiczne modele podejmowania decyzji.

• Biologiczne podłoże motywacji do rodzicielstwa. Ewolucja, geny i hormony.

• Osobowość i decyzje prokreacyjne. Rola lęku neurotycznego i altruistycznego.

• Doświadczenia z dzieciństwa i przyszłe wybory dotyczące własnej rodziny. Rola rodziny pochodzenia.

• Emancypacja i role płciowe. Rola aktywności zawodowej i aspiracji zawodowych kobiet i mężczyzn. „Niepełna rewolucja płci”.

• Wpływy kulturowe: religijność i normy społeczne.

• Podejmowanie decyzji prokreacyjnych w parach. Jakość relacji, dyskusje w związku.

• Różne formy życia rodzinnego.

• Niepewność i ambiwalencja w wyborach dotyczących rodzenia dzieci.

• Zjawisko bezdzietności z wyboru oraz stylu życia „child-free”

• Wyzwania współczesnego świata i ich wpływ na indywidualne wybory rodzicielskie: pandemia, zmiany klimatyczne, ekstremizm, recesja gospodarcza i inne.

Metody dydaktyczne:

Wykład, wykład dyskusyjny, dyskusja seminaryjna, prezentacje uczestników.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 1425
Monika Mynarska 16/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)