Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria oprogramowania WM-I-IO
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Roger S Pressman, Bruce R. Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 8/e, McGraw-Hill, 2015.

Ian Sommerville, Software Engineering, 10/E, Pearson, 2016.

http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=In%C5%BCynieria_oprogramowania

Jarosław Kuchta, Współczesne metody zapewniania jakości oprogramowania: Od klasyki do zwinności, PWN, 2020.

K.Beck, A.Cynthia, Wydajne programowanie – Extreme Programming, Mikom, 2005.

A. Cockburn, Jak pisać efektywne przypadki użycia, WNT, Warszawa 2004.

M.Fowler, K.Scott, UML w kropelce, LTP, 2002.

Efekty uczenia się:

Definiuje przypadki użycia dla tworzonego systemu

Tworzy diagramy UML dla danego problemu

Tworzy specyfikację aksjomatyczną struktur danych

Modeluje problemy współbieżne za pomocą sieci Petri

Opracowuje plan testowania tworzonego oprogramowania

Korzysta z oprogramowania służącego do zarządzania konfiguracją

Jest gotów do pracy w zespole

Jest gotów do formułowania pytań służących pogłębieniu zrozumienia wymagań w odniesieniu do tworzonego oprogramowania

Zakres tematów:

Istota inżynierii oprogramowania

Dowodzenie poprawności prostych programów

Omówienie tematów projektu semestralnego

Specyfikacja wymagań - pisanie przypadków użycia

Diagramy przypadków użycia

Diagramy klas i wzorce projektowe

Inne diagramy UML

Narzędzia CASE

Narzędzia kontroli wersji oprogramowania

Wprowadzenie do testowania

Wybrane metodyki projektowe w IT

Zajęcia zaliczeniowe - przegląd projektów semestralnych

Metody dydaktyczne:

metoda ćwiczebna e-learning

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 1241
Tomasz Eisenbardt 22/17 szczegóły
2 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala 1241
Tomasz Eisenbardt 15/17 szczegóły
3 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 1241
Tomasz Eisenbardt 16/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 12
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)