Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy wsparcia dziecka i rodziny w Polsce UKSW-P-DoRo-SW
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

1. Pomoc rodzinie w wypełnianiu jej funkcji jako jeden z elementów zabezpieczenia społecznego.

2. Polityka rodzinna – definicje, zakres, instrumenty.

3. Świadczenia pieniężne i niepieniężne na rzecz rodziny.

4. Instytucjonalne formy wsparcia rodziny.

5. Piecza zastępcza: rodzinna i instytucjonalna oraz adopcja

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony metodą wykładu informacyjnego i wykładu konwersatoryjnego (z wykorzystaniem technik na odległość w kontakcie synchronicznym) oraz indywidualną lekturą tekstów.

Studenci zobowiązani są do korzystania z udostępnianych materiałów online z poszanowaniem praw własności intelektualnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 9:00 - 10:30, sala e-learning
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 9:00 - 10:30, sala e-learning
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 9:00 - 12:15, sala e-learning
Elżbieta Bojanowska 36/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)