Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia prawa WK-S-FP-W
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Hervada J., Prawo naturalne, Kraków 2011.

2. Krąpiec M.A., Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1993.

3. Skrzydlewski P., Antropologiczne i społeczne determinanty prawa. Studium z filozofii prawa, Lublin 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Gałkowski T., Od obowiązku do prawa w myśleniu o prawie, Prawo Kanoniczne 47 (2004) 3-4, ss. 39-65.

2. Gałkowski T., Od obowiązku do prawa w myśleniu o prawie (II), Prawo Kanoniczne 49 (2006) nr. 1-2, s. 67-84.

3. Gałkowski T., Relacja ius-lex jako podstawa praw i obowiązków człowieka, Prawo Kanoniczne 46 (2003) 1-2, ss.139-166.

4. Gałkowski T., Ubi societas ibi ius w czasach globalizacji, w: Ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, H. Pietrzak, Warszawa 2010, s. 615-633.

5. Kość A., Filozofia prawa jako nauka, w: Czy koniec teorii prawa, red. P. Jabłoński, Wrocław 2011, ss. 241-249.

6. Kość A., Pojęcie „natury rzeczy” we współczesnej filozofii prawa, Prawo. Administracja. Kościół 2-3(2000), 35-42.

7. Kość A., Znaczenie idei prawa dla tworzenia dobrego prawa, w: Semel Deo dedicatum, non est ad usum humanos ulterius transferendum. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Julianowi Kałowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, B. Szewczul, A. Orczykowski, Warszawa 2004, ss. 33-50.

8. Podręczniki pt. Filozofia prawa dostępne na polskim rynku księgarskim i w bibliotekach uniwersyteckich

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie wiedzy: egzamin pisemny połączony z testem wielokrotnego wyboru; egzamin ustny zgodnie z ustaleniami podjętymi wraz ze studentami.

W zakresie kompetencji: podjęcie dyskusji i uzasadnienie odpowiedzi przez studenta.

51-70% - ocena dostateczna

71-90% - ocena dobra

91-100% - ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

I.Filozofia prawa na Wydziale Prawa Kanonicznego

1.Zakres filozofii dla prawników.

2.Filozofia prawa dla kanonistów

3.Od ars iuris do scientia iuris

II.Filozofia jako sposób poznania

1.Nauczanie filozofii

2.Filozofia a ideologia

3.Filozofia a nauka

4.Filozofia a prawo

5.Teoria prawa a filozofia prawa

III.Specyfika filozofii prawa jako nauki

1.Przedmiot filozofii prawa w jej rozwoju historycznym

2.Metoda filozofii prawa

3.Określenie filozofii prawa

IV. Pytanie o prawo

1.Prawo - prowokacja myślenia

2.Prawo - przyczyna sprawcza

3.Struktura działalności prawnej człowieka

V.Fakt prawa

1.Prawo jako fakt

2.Rozumienie prawa

3.Relacja prawna

VI.Treść prawa

1.Struktura normy prawnej

2.Treść normy prawnej

VII. Dzieje idei sprawiedliwości

1.Starożytność

2.Średniowiecze

3.Czasy nowożytne

4.Epoka współczesna

VIII.Sprawiedliwość

1.Punkt wyjścia fenomenu prawa

2.Formuła sprawiedliwości

3.Przedmiot sprawiedliwości (iustum)

4.Relacja sprawiedliwości i jej rodzaje

5.Fundament prawa

6.Słuszność prawna

7.Niesprawiedliwość

IX.Przedmiot sprawiedliwości

1.Podział prawa

2.Tytuły i miary naturalne

3.Natura ludzka i natura rzeczy

4.Rodzaje praw naturalnych

5.Dobra i miary praw naturalnych

6.Abstrakcyjność i konkretność praw naturalnych

7.Prawa pozytywne

X.Podmiot prawa

1.Osoba w sensie prawnym

2.Stosunki prawne

XI.Reguła prawa

1.Norma a przedmiot sprawiedliwości

2.Norma prawna

3.Naturalna reguła prawa

XII.Ustawa naturalna (moralne prawo naturalne)

1.Sądy deontyczne

2.Podstawa sądów deontycznych

3.Określenie opisowe

4.Treść

5.Obowiązywalność

6.Sposób poznania i struktura

7.Rodzaje przepisów ustawy naturalnej

8.Uniwersalizm

9.Historyczność (natura ludzka a ewolucja historyczna nakazów)

10.Ustawa naturalna a wolność

11.Ustawa naturalna a ustawa ludzka

12.Prawo naturalne

13.Rodzaje naturalnych norm prawnych

XIII.Prawne normy naturalne a normy pozytywne

XIV.Prawa człowieka

Metody dydaktyczne:

Metody: wykład informacyjny, wykład problemowy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:00, sala 408
każdy poniedziałek, 14:15 - 15:45, sala 408
Tomasz Gałkowski 9/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)