Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia prawa WK-S-FP-W
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązkowa: R,. Tokarczyk, Klasycy praw natury, Lublin 2009

J. Hervada, Historia Prawa naturalnego, Kraków 2013

Literatura uzupełniajaca:

Arystoteles, Etyka Nikomachejska, Warszawa 2007

Tomasz z Akwinu, Dysputy o sumieniu, Lublin 2018

R. Tatarkiewicz, Historia Filozofii, Warszawa2005 (wyd. 22)

Efekty uczenia się:

PK_W01, PK_W12, PK_K09

Metody i kryteria oceniania:

Każdy student opracowuje referat (lub prezentację) na temat jednego z filozofów i przedstawia ją innym (25 proc. oceny)

Odbywają się dwa lub trzy kolokwia, których zaliczenie przynajmniej na ocenę dst jest obowiązkowe (75 proc. oceny)

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa do zaliczenia ćwiczeń. Można mieć najwyżej 2 nieobecności nieusprawiedliwione.

Zakres tematów:

1. Znaczenie filozofii prawa oraz jej historii

2. Dike i nomos

3. Koncepcja sprawiedliwości u Arystotelesa

4. Koncepcja prawa naturalnego u Arystotelesa

5. Prawo natury i prawo naturalne u stoików

6. Trójpodział prawa u św. Augustyna

7. Koncepcja prawa wiecznego Tomasza z Akwinu

8. Definicja prawa Tomasza z Akwinu

9. Koncepcja sumienia Tomasza z Akwinu

10. Woluntaryzm prawny - Bonawentura i Ockham

11. Prawo natury u Grocjusza

12. Tworzenie społeczeństwa i Państwa - Hobbes i Locke

13. Imperatyw kategoryczny Kanta

14. Radbruch i koncpecja ustawego bezprawia

15. Finnis - prawo naturalne i uprawnienia naturalne

Metody dydaktyczne:

Prezentacje przygotowane przez studentów, praca z tekstem poszczególnych filozofów, dyskusje, debaty na tematy społeczne i prawne z uwzględnieniem poglądów filozofów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:00 - 17:30, sala 408
Jan Dohnalik 10/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)