Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Normy ogólne prawa kanonicznego WK-S-N1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8IFvctImNuE7u9-KU_6pQf-3W2RV8xCU-FPRE-QPgZk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6982fa1e-4983-4eb8-8785-ff22c40c54bc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

1. J. Krukowski, R. Sobański, Komenatarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1, Pozneń 2003.

T. Pawluk Prawo kasnonczne wedlug Kodesku Jana Pawla II, t. 1,Olsztyn 1984.

3. E. Sztafrpowski, Podręcznik prawa kanonicznego,t. 1., Warszawa 1985.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student ma pogłębioną wiedzę o źródłach powstania prawa kanonicznego i jego interpretacji, podmiocie prawa i jego czynnościach prawnych

Umiejętności

Student potrafi prawidłowo i sprawnie posługiwać się przepisami prawa kanonicznego w celu rozwiązywania konkretnych problemów.

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania

problemow pojawiających się w codziennym życiu i wykonywaniu zawodu prawnika oraz potrafi ocenić skuteczność i przydatność stosowanej wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Kryteria oceniania:

Wiedza

ocena 2 (ndst) Student nie zna podstawowej terminologii z zakresu kan. 1- 93 KPK; nie ma wiedzy na temat dyskusji doktrynalnych dotyczących kan. 1 - 93 KPK.

ocena dostateczna (dost). Student zna w ograniczonym zakresie terminologię z zakresu kan. 1- 93 KPK;ma słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 1- 93 KPK ; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych dotyczących kan. 1- 93 KPK.

Ocena dobra (db). Student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu kan. 1- 93 KPK; ma średnio uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 1- 93 KPK; posiada częściową wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych z prowadzonych z zakresu kan. 1- 93 KPK.

Ocena 5 (bdb). Student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu kan. 1 - 93 KPK; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 1 - 93 KPK; posiada kompletną wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych prowadzonych z zakresu kan. 1 - 93 KPK.

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst) Student nie potrafi analizować dyspozycji kan. 1- 93 KPK. Nie formułuje w mowie ani na piśmie problemów związanych z interpretację kan. 1- 93 KPK; nie potrafi uzasadnić poszczególnych stanowisk doktrynalnych związanych z kan. 1- 93 KPK

Ocena 3 (dst). Student potrafi w ograniczonym stopniu analizować dyspozycje kan. 1- 93 KPK ; z trudem formułuje w mowie i na piśmie problemy związane z interpretacją kan. 1 - 93 KPK; z trudem uzasadnia poszczególne stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 1- 93 KPK.

Ocena 4 (db) Student potrafi właściwie analizować dyspozycje kan.kan. 1- 93 KPK; dobrze formułuje w mowie i na piśmie problemy związane z interpretacją kankan. 1- 93 KPK; potrafi uzasadnić poszczególne stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 1- 93 KPK.

Ocena bardzo dobra (bdb) Student potrafi poprawnie analizować dyspozycje kan.1 - 93 KPK ; bezbłędnie formułuje na piśmie i w mowie problemy związane z interpretacją kan. 1- 123 KPK; potrafi w pełni uzasadnić stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 1- 93 KPK.

Kompetencje

Ocena 2 (ndst). Student nie potrafi zorganizować pracy badawczej związanej z kan. 1- 93 KPK; student nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Ocena 3 (dst) Student potrafi w ograniczonym stopniu zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 1- 93 KPK; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Ocena 4 dobra (db) Student potrafi właściwe zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 1- 93 KPK ; aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Ocena 5 bardzo dobra (bdb). Student potrafi kompleksowo zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 1- 93 KPK; bardzo aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Wiedza

(EK 1 - 3) ocena 2 (ndst) Student nie zna podstawowej terminologii z zakresu kan. 124- 203 KPK; nie ma wiedzy na temat dyskusji doktrynalnych dotyczących kan. 124 - 203 KPK

ocena dostateczna (dost). Student zna w ograniczonym zakresie terminologię z zakresu kan. 124- 203 KPK;ma słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 124- 203 KPK ; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych dotyczących kan. 124- 203 KPK.

Ocena dobra (db). Student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu kan. 124- 203 KPK ; ma średnio uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 124- 203 KPK; posiada częściową wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych z prowadzonych z zakresu kan. 124- 203 KPK .

Ocena 5 (bdb). Student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu kan. 124 - 203 KPK; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 124 - 203 KPK; posiada kompletną wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych prowadzonych z zakresu kan. 124 - 203 KPK.

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst) Student nie potrafi analizować dyspozycji kan. 124- 203 KPK. Nie formułuje w mowie ani na piśmie problemów związanych z interpretację kan. 124- 203 KPK; nie potrafi uzasadnić poszczególnych stanowisk doktrynalnych związanych z kan. 124- 203 KPK

Ocena 3 (dst). Student potrafi w ograniczonym stopniu analizować dyspozycje kan. 124- 203 KPK ; z trudem formułuje w mowie i na piśmie problemy związane z interpretacją kan. 124- 203 KPK; z trudem uzasadnia poszczególne stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 124- 203 KPK.

Ocena 4 (db) Student potrafi właściwie analizować dyspozycje kan.kan. 124- 203 KPK; dobrze formułuje w mowie i na piśmie problemy związane z interpretacją kankan. 124- 203 KPK.; potrafi uzasadnić poszczególne stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 124- 203 KPK.

Ocena bardzo dobra (bdb) Student potrafi poprawnie analizować dyspozycje kan.kan. 124- 203 KPK ; bezbłędnie formułuje na piśmie i w mowie problemy związane z interpretacją kan. 124- 203 KPK; potrafi w pełni uzasadnić stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 124- 203 KPK.

Kompetencje

Ocena 2 (ndst). Student nie potrafi zorganizować pracy badawczej związanej z kan. 124- 203 KPK; student nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć

Ocena 3 (dst) Student potrafi w ograniczonym stopniu zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 124- 203 KPK; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Ocena 4 dobra (db) Student potrafi właściwe zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 124- 203 KPK ; aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Ocena 5 bardzo dobra (bdb). Student potrafi kompleksowo zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 124- 203 KPK; bardzo aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Zakres tematów:

Wykład obejmować będzie tematykę od kan. 1 93 KPK

1. Zagadnienia wstępne

2. Ustawy kościelne

3. Zwywczaj prawny i jego znaczenie

4. Dekrety ogólne oraz instrukcje

5. Akty administracyjne konkretne (przywileje, dyspensy, inne łaski)

Metody dydaktyczne:

Wykład konwencjonalny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 227
Ginter Dzierżon 11/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)