Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy WP-AD-1-OPCRE
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3av0EBKy9dxfWfme0CsZr4QtqvMV9CM_oKQifuTzxFJsk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b97ac02a-b5d1-4ba7-b803-46d387c34e5e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

E. Morawska, Zobowiązania pozytywne państw-stron Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 2016.

Pozasądowe mechanizmy praw człowieka i podstawowych wolności Rady Europy, red E.H. Morawska, K.Gałka, Lublin 2021

Literatura uzupełniająca:

COUNCIL OF EUROPE, 2015

dostępny na: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3av0EBKy9dxfWfme0CsZr4QtqvMV9CM_oKQifuTzxFJsk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b97ac02a-b5d1-4ba7-b803-46d387c34e5e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3;

Guidelines - Prevention and remedying of violations of the Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms (2022); pozycja dostępna na: https://edoc.coe.int/en/european-convention-on-human-rights/11398-guidelines-prevention-and-remedying-of-violations-of-the-convention-for-the-protection-of-human-rights-and-fundamental-freedoms.html#;

B. Gronowska (i inni), Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010

Zakres tematów:

1/ Konstrukcja normatywna praw i podstawowych wolności czł.;

2/ Typologia zobowiązań traktatowych państw powiązanych z prawami i podstawowymi wolnościami czł.;

3/ Mechanizmy praw i podstawowych wolności czł.; Wymiar indywidualny i międzypaństwowy EKPCz; Mechanizmy EKPCz.;

4/ Prawa społeczne człowieka w prawie Rady Europy;

5/ Dziecko i jego prawa czł. w Radzie Europy;

6/ Zobowiązania państwa w związku z ochroną integralności fizycznej i psychicznej ofiar przemocy domowej;

7/ Osoby w migracji i ich prawa;

8/ Standardy demokracji i rządów prawa a ochrona praw i podstawowych wolności czł.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 116
Elżbieta Morawska 61/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)