Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do programowania WP-CWC-N-1-WdPr
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu oraz zadań problemowych

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Zakres tematów:

1. Wstęp i omówienie języka, przegląd.

2. Wyrażenia w języku C+, preprocesor, zmienne, rzutowanie, błędy kompilacji i wykonania.

3. Typy zmiennych, sposoby reprezentacji liczb całkowitych i zmiennoprzecinkowych, rzutowanie zmiennych, idea wyrażenia w języku C++.

4. Instrukcje sterujące (warunkowe, wyboru, iteracji, skoku).

5. Struktura programu (zmienne globalne, statyczne, bloki, zakres życia obiektów).

6. Funkcje, definiowanie i użycie (proste, rekurencyjne, wariadyczne).

7. Tablice - automatyczne tablice jedno- i wielo-wymiarowe.

8. Obsługa napisów - podstawowe operacje przeprowadzane na łańcuchach znakowych.

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, sala 106
Jakub Gąsior 36/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)