Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie I WB-BI-42-08
Seminarium (SEM) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Rodzaj zajęć: zajęcia komputerowe
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Jurmain R., Kilgore L., Travathan W., Ciochon R L., 2013-14. Introduction to Physical Anthropology, 14th Edition.

Cengage Learning, Boston;

2. Larsen C S, 2012. Essentials of Physical Anthropology, 2-nd edition. W.W. Norton & Company, Inc., New York;

3. Lasker G.W., 1976. Physical Anthropology (second edition). Holt, Rinehart and Winston, New York;

4. Malinowski A., Strzałko J (red.), 1985. Antropologia, PWN, Warszawa-Poznań;

5. Malinowski A., Wolański N., 1988. Metody Badań w Biologii Człowieka. Wybór Metod Antropologicznych. Państwowe

Wydawnictwo Naukowe, Warszawa;

6. Moran E.F., 1982. Human Adaptability. An Introduction to Ecological Anthropology. Westview Press, Boulder;

7. Slice D.E., 2005. Modern Morphometrics in Physical Anthropology (Developments in Primatology: Progress and

Prospects). Kluwer Academic / Plenum Publishers, New York.

8. Malinowski A., Bożiłow W., 1997, Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, Wyd. Naukowe PWN, WarszawaŁódź.

9. Grzelak J., Nieczuja-Dwojacka J., 2013, Metody badań w antropologii, skrypt dla studentów biologii, Wydawnictwo

UKSW, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Ayala F.J., 2009. Dar Karola Darwina dla Nauki i Religii. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa;

2. Futuyma D.J., 2008. Ewolucja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa;

3. Gibson G.A., 2010. Wszystko Przez Geny. Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice;

4. Little P., 2005. Zapisane w Genach. Świat Książki, Warszawa.

5. Muehlenbein M., 2015, Basics in Human Evolution, Academic Press.

Metody i kryteria oceniania:

Umiejętności

Metody ćwiczeniowo-praktyczne:

-oparte na praktycznej działalności studenta: zbieranie, opracowywanie i prezentowanie materiałów;

-oparte na obserwacji i późniejszym ćwiczeniu

Kompetencje społeczne

Metody aktywizujące, np. praca w grupie, dyskusja

Sposoby weryfikacji efektów uczenia

- przedstawienie wstępnej wersji pracy magisterskiej

Zakres tematów:

Zakres tematyczny:

• Ekspresja genów w wybranym modelu organizmu zwierzęcego

• Ekspresja genów w wybranym modelu organizmu ludzkiego

• Ekspresja genów w wybranym modelu organizmu roślinnego

• Współczesna ochrona roślin - insektycydy / fungicydy na bazie dsRNA

• Zastosowanie markerów DNA w naukach sądowych

• Nutrigenomika i nutrigenetyka

• Propozycje studentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 1242
Justyna Nowakowska, Monika Fajfer-Jakubek 17/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 12
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)