Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia ogólna WB-BI-11-03lab
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Literatura:

Podstawowa

Campbell N.A., Reece J.B, Urry L.A., Cain M.L., Wasserman S.A., Minorsky P.V., Jackson R.B. 2013. Biologia. Rebis, Poznań

lub

Solomon E.P., Berg L.R., Martin D.W. 2016. Biologia. Multico, Warszawa (lub starsze wydania)

Uzupełniająca

Dzik J. 2011. Dzieje życia na Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Hempel-Zawitkowska J. (red.) 2006. Zoologia dla uczelni rolniczych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Jurd R.D. 2007. Biologia zwierząt. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Internet – strony domowe wydziałów biologii, instytucji naukowych, a także konkretnych badaczy lub zespołów badawczych zajmujących się daną grupą organizmów lub konkretnym zagadnieniem biologicznym

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Plany budowy i jamy ciała u zwierząt

2. Rozwój embrionalny

3. Tkanki, narządy, układy u zwierząt

4. Pokrycie ciała, układy szkieletowe, mięśnie

5. Sygnalizacja nerwowa, transmisja sygnału w neuronie

6. Budowa i czynności układu nerwowego bezkręgowców i kręgowców, regulacja nerwowa

7. Percepcja zmysłowa, działanie narządów zmysłów

8. Transport wewnętrzny i typy układów krążenia. Ewolucja układu sercowo-naczyniowego kręgowców

9. Wymiana gazowa u zwierząt

10. Układ odpornościowy

11. Sposoby odżywiania się zwierząt. Układ pokarmowy kręgowców – budowa i funkcjonowanie

12. Hormony i układ wewnątrzwydzielniczy u bezkręgowców i kręgowców. Kontrola wydzielania wewnętrznego

13. Osmoregulacja i wydalanie

14. Rozmnażanie się zwierząt

15. Ochrona zwierząt w Polsce

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 308
Piotr Matyjasiak 21/20 szczegóły
2 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 308
Piotr Matyjasiak 15/15 szczegóły
3 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 308
Piotr Matyjasiak 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)