Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowa ochrona prawa człowieka WP-SPM-1-MOPC
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3auVIkFWC3z1mbQxUQFMicW73i198FvjX9_6fzeUzKIk41%40thread.tacv2/conversations?groupId=7075dead-539b-421e-85aa-2bf3ef8f4a05&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3


Literatura:

Literatura obowiązkowa:

O. De Schutter, International human rights law, Cambridge 2019;

T. Jasudowicz, B. Gronowska i inni, Prawa człowieka i ich ochrona. Toruń 2010;

E. H. Morawska, Zobowiązania pozytywne państw-stron Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Warszawa 2016;

E. H. Morawska, Polska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Sprawy wiodące: Sprawy wiodące: sprawa Kudła przeciwko Polsce z 2000 r., Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck 2019; s. 246.

E. H.Morawska, K. Gałka (red.) Pozasądowe mechanizmy praw człowieka Rady Europy, Lublin 2021;

Literatura uzupełniająca:

- Human rights. A Basic Handbook for UN Staff, Office of the High Commissioner for Human Rights, 2017;pozycja dostępna

w formacie PDF na stronie: https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/human-rights-a-basic-handbook-for-un-staff/

Dodatkowe pozycje literatury i materiały dydaktyczne będą dostępne na platformie MsTeams.

Metody i kryteria oceniania:
Zakres tematów:

Zagadnienia:

1/ Koncepcja międzynarodowej ochrony praw człowieka;

2/ Proces pozytywizacji i internacjonalizacji praw człowieka i i mechanizmów ich ochrony;

3/ Systemy międzynarodowej ochrony praw człowieka;

4/ Specyfika traktatów praw człowieka;

5/ Charakterystyka międzynarodowych organizacji działających w obszarze praw człowieka;

6/ Założenia uniwersalnej koncepcji praw człowieka.

7/Instrumenty normatywne międzynarodowej ochrony praw człowieka w obszarze wybranych praw człowieka i podstawowych wolności

8/ Reakcje społeczności międzynarodowej (ONZ) na współczesne zagrożenia dla praw człowieka i podstawowych wolności.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 205
Elżbieta Morawska 54/80 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)