Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia pastoralna WT-FW-TP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

II Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Kościele "Lumen gentium".

II Sobór Watykański, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes".

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie "Christifideles laici", Watykan 1988.

Franciszek, Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie "Evangelii gaudium", Watykan 2003.

Kamiński R., Przygoda W, Fiałkowski M. (red.), Leksykon teologii pastoralnej, Lublin 2006 (wybrane hasła).

Kamiński R. (red.), Teologia pastoralna fundamentalna, t. 1, Lublin 2000.

Kamiński R. (red.), Teologia pastoralna szczegółowa, t. 2, Lublin 2002.

Kurosz J., Teologia pastoralna. Materiały do ćwiczeń, część pierwsza, teologia pastoralna fundamentalna, Poznań 2009.

Kurosz J., Teologia pastoralna. Materiały do ćwiczeń, część druga, teologia pastoralna szczegółowa - wybrane zagadnienia. Teologia laikatu i apostolstwa, Poznań 2012.

Przyczyna W. (red.), Metodologia teologii praktycznej, Kraków 2011.

Literatura uzupełniająca:

Biela B., Parafia miejscem urzeczywistniania się komunii Kościoła, Katowice 2006.

Blachnicki F., Rekolekcje ewangelizacyjne. Podręcznik, Lublin 2013.

Bourgeios D., Duszpasterstwo Kościoła, Poznań 2001.

Dyk S., Nowa ewangelizacja. Konkretne wezwanie, Gubin 2015.

Fiałkowski M. (red.), Duszpasterstwo w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II, Lublin 2015.

Hajduk R., Apologetyka pastoralna. Duszpasterska odpowiedź Kościoła na wyzwania czasów współczesnych, Kraków 2009.

Kamiński R., Drożdż H. (red.), Duszpasterstwo specjalne, Lublin 1998.

Kamiński R., Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej, Lublin 2007.

Kowalski Z., Kerygma. Podręcznik ewangelizatora, Marki 2015.

Lipiec D. (red.), Duszpasterstwo w świetle nauczania papieża Franciszka, Lublin 2015.

Mierzwiński B., Teologia pastoralna czy teologia praktyczna. Spór o nazwę czy o koncepcję?, "Ateneum Kapłańskie" 2005 nr 576, s. 224-233.

Mikołajec J., Posługa teologów świeckich w Kościele w Polsce, Opole 2000.

Śmigiel W., Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu Kościoła-wspólnoty, Lublin 2010.

White M., Corcoran T., Odbudowana. Historia katolickiej parafii czyli jak przebudzić wiernych, dotrzeć do zagubionych i nadać Kościołowi znaczenie, Gubin 2013.

Wielebski T., Parafialne Rady Duszpasterskie w Polsce w służbie budowania communio Kościoła, "Ateneum Kapłańskie" 2015 nr 639, s. 262-284.

Zakres tematów:

1. Teologia pastoralna - istota i metodologia

2. Historyczny rozwój teologii pastoralnej

3. Teologia pastoralna a inne dyscypliny naukowe

4. Istota i posłannictwo Kościoła

5. Duszpasterstwo

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 14:00 - 15:30, sala 405
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:45 - 16:30, sala 408
Mateusz Tutak 27/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)