Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki. Plastyka WNHS-HS-WdHSP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Czyż A. S., Gutowski B., Podręcznik do inwentaryzacji polskich cmentarzy i nagrobków poza granicami kraju, Warszawa 2020; Gutkowska-Rychlewska M., Historia ubiorów, Wrocław 1968; Owen J., Ornament. Przykłady rozmaitych stylów w sztuce zdobniczej i architekturze, tłum. Sadowski R., Kolczyńska J., Warszawa 2008; Sieradzka A., Tysiąc lat ubiorów w Polsce, Warszawa 2003; Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Wydanie nowe, wyd. PWN, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca:

The Dictionary of Art, ed. J. Turner, New York 1996.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma

znajomość stosowanych w historii sztuki teorii i metodologii

oraz zna jej najnowsze osiągnięcia.

Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie

historyczno-kulturowym.

Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z zakresu historii sztuk plastycznych.

2 ECTS - 50 godz. wykładu i 10 godzin praca własna, przygotowanie się do zaliczenia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, w formie pisemnej. Student musi zidentyfikować i wyjaśnić terminologię odnoszącą się do czterech pojęć. Pytania mogą dotyczyć zabytków malarskich, rzeźbiarskich, a także ornamentów zdobniczych i elementów historycznego ubioru.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

Sztuki plastyczne - cz. 1.

2. sztuki plastyczne - cz. 2.

3. Barwa i perspektywa

4. Wyposażenie kościołów cz. 1

5. Wyposażenie kościołów cz. 2

6. ornamenta Ecclesiae

7. sztuka sepulkralna cz. 1

8. sztuka sepulkralna cz. 2

9. Kostiumologia

10. Kostiumologia cz. 2.

11. Ornamenty

12. Ornamenty cz. 2.

13. cech

14. miniatorstwo i iluminatorstwo, grafika.

15. Zaliczenie

Metody dydaktyczne:

Wykład bogato ilustrowany różnorodnymi przykładami odnoszącymi się do omawianych terminów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 103
Agnieszka Skrodzka 51/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)