Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek dzieł sztuki WNHS-ZDK-RDSZ
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Zespół na Ms Teams "Rynek dzieł sztuki 2022/2023"

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aPXLfL4sxrXBwOyNWUj20pgaU6Ar_coH6EhIb-2KymRU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=bf151881-9efd-4738-b111-dc1d4d1e958e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura dodatkowa (do wyboru do referatów):

1. Białonowska M., Dzieła sztuki odzyskane dzięki działalności Andrzeja Stanisława Ciechanowieckiego – poszukiwacza poloniców na Zachodzie [w:] Dziedzictwo utracone – dziedzictwo odzyskane, red. A. Kamler, D. Pietrzkiewicz, Warszawa 2014, s. 501-518.

2. Bołdok S., Antykwariaty artystyczne, salony i domy aukcyjne: historia warszawskiego rynku sztuki w latach 1800-1950, Warszawa 2004.

3. Cabanne P., Wielce kolekcjonerzy, Kraków 1978. (rozdziały: IV. Paul Durand -Ruel. „Marszand” impresjonistów, XI. Człowiek XVIII stulecia. Georges Wildenstein

4. Damasiewicz A., Obrót dziełami sztuki, Warszawa - Kraków 2004.

5. Jagodzińska K., Kolekcje korporacyjne - strategie kolekcjonerskie banków [w:] Nowoczesność kolekcji, red. T. F. de Rosset, A. Kluczewska-Wojciek, K. Lewandowska, Toruń 2010, s. 311-322.

6. Kahnweiler D. H., Moje galerie i moi malarze, Warszawa 2002.

7. Manikowska E., Sztuka – ceremoniał – informacja. Studium wokół królewskich kolekcji Stanisława Augusta, Warszawa 2007.

8. Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria – praktyka – prawo, (Narodowy Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów), Warszawa 2012.

9. Rosset T. R. de, Polskie kolekcje i zbiory artystyczne we Francji w latach 1795-1919, Toruń 2005 ( rozdział II: Obecność polskich kolekcji-wystawy artystyczne, donacje dla muzeów, rynek antykwaryczny, aneks I: Wykaz biograficzny ważniejszych polskich kolekcjonerów i uczestników rynku antykwarycznego aktywnych we Francji w latach 1795-1919).

10. Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Wolters Kluwer 2011.

11. Sołtys A., Opat z San Michele. Grand Tour prymasa Poniatowskiego i jego kolekcje, Warszawa 2008.

12. Tattersall Bruce, Art Market, [w:] The Dictionary of Art, red. J. Turner, t. II, London 1996, s. 557-561.

13. The Rise of the modern art market in London 1850-1939, red. P. Fletcher, A. Helmreich, Manchester 2011.

14. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, red. W. Szafrański, t. 1-2, Poznań 2007-2008.

15. Zboralska K., Przewodnik po galeriach sztuki. Sztuka inwestowania w sztukę, t. 1-3, Warszawa 2004-2013.

ARTYKUŁY POPULARNO – NAUKOWE:

1. Idem, Sotheby’s i jego historia, „Art & Business” 5/2007, Dodatek: Kolekcjoner 5/2007, s. 12 – 13.

2. Branicka M, Paragraf 22, „Art & Business” 4/2004, s. 64 – 70.

3. Chełsłowski A. R., Rzemiosło artystyczne na aukcjach 1989- 1998, „Art & Business” 3/1999, s. 10 - 16. (meble na rynku patrz: numer specjalny „Art & Business” 10/2005; ceramika l. 50-60 na rynku patrz: numer specjalny „Art & Business” 12/2005; tkaniny na rynku patrz: „Art & Business” 1-2/2007, s. 86 – 89)

4. Jagielska A., Markowski D., Ekspertyza dzieła sztuki i pozycja eksperta w świetle polskiego prawa, „Art & Business” 10/2007, Dodatek: Kolekcjoner 10/2007, s. 12- 15.

5. Jankowska – Marzec A., Wiedeńskie Domy Aukcyjne, „ Gazeta Antykwaryczna” 2001, nr 11 (68), s. 34 – 35.

6. Kamecki R., Aukcje internetowe – nowy uczestnik rynku sztuki, „Art & Business”, 1 – 2/2007, s. 90 – 91.

7. Korzeniowska-Marciniak M., Rodzaje cen aukcyjnych (1), „Art & Business” 10/2000, Dodatek: Kolekcjoner, 10/2000, s. 9 – 10.

8. Eadem, Rodzaje cen aukcyjnych (2), „Art & Business” 11/2000, Dodatek: Kolekcjoner, 11/2000, s. 5 – 7.

9. Krzechowicz G., Ceny nad Dunajem, „Art & Business” 3/2002, Dodatek: Kolekcjoner, 3/2001, s. 14 – 15.

10. Eadem, Najdroższe meble świata, „Antyki” nr 5, 10-11/2007, s. 29-31.

11. Idem, Sotheby’s i Christie’s wszystko dozwolone, „Art & Business” 10/1998, s. 10 – 11.

12. Idem, Ranga tematu, „Art & Business” 4/1997, s. 18 - 21.

13. Idem, Rynek specyficznie polski, „Art & Business” 5/1997, s. 20 - 23.

14. Idem, Dziesięć lat rynku aukcyjnego w Polsce 1989 – 1998, „Art & Business” 1 - 2/1999, brak paginacji

15. Miliszkiewicz J., Dar od Boga. 20 lat wolnego rynku bibliofilskiego, „Art & Business” 12/2009, dodatek „Kolekcjoner” 12/2009, s. 1 – 5.

16. Idem, Wysoki popyt na usługi niezależnych ekspertów (wywiad z dr hab. Dorotą Folgą – Januszewską), „Art & Business” 12/2007, Dodatek: Kolekcjoner 12/2007, s. 8 – 9.

17. Idem, Zawód eksperta, czyli warto być przyzwoitym, „Art & Business” 11/2007, Dodatek: Kolekcjoner 11/2007, s. 8 – 9.

18. Morka M., Kilka uwag o wartości sygnatur, „Art & Business” 10/1999, s. 18 - 20.

19. Orlińska – Mianowska E., Tkaniny na rynku antykwarycznym, „Art & Business” 1-2/2007, s. 86 – 89.

20. Przybyło M., Fotografia kolekcjonerska 6, "Art&Business" 2009, nr 12, dodatek „Kolekcjoner”, s. 20-21.

21. Idem, Rok w migawce, "Art&Business" 2009, nr 1-2, s. 22-26.

22. Sitek E., Prywatne galerie we Wrocławiu, „Art & Business” 12/2009, s. 38 – 39.

23. Szafrański W., Czy potrzebny nam Vickrey, „Art & Business”, 1 – 2/2007, s. 93 – 94.

24. Zagrodzki K., Koniec Ancien Régime’u w Hôtel Drouot?, „Art & Business” 5/2000, Dodatek: Kolekcjoner, 5/2000, s. 11 – 13.

25. Ziemiecki J., Impresjoniści a rynek, „Art & Business” 1/2001, Dodatek: Kolekcjoner, 1/2001, s. 5 – 7.

Efekty uczenia się:

Student wymienia mechanizmy rządzące w przeszłości i współcześnie na rynku obrotu dziełami sztuki dawnej

Student analizuje je i charakteryzuje zmiany wartości dzieł sztuki

Student potrafi zidentyfikować instytucje uczestniczące w obrocie dziełami sztuki i ich role

Student porównuje wartości dzieł sztuki, klasyfikuje dzieła sztuki w zależności od ich pozycji na rynku, porządkuje dane z rynku sztuki

Student nawiązuje współpracę z instytucjami działającymi na rynku sztuki w celu gromadzenia danych

Opis ECTS:

udział w zajęciach - 30 godz. = 1 p

Lektura i przygotowanie referatu = 1/2 p.

prezentacja pp = 1/2 p

zaprezentowanie tematu =1 p.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia są obowiązkowe

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, większa liczna nieusprawiedliwionych nieobecności skutkuje obniżeniem oceny końcowej

Warunkiem zaliczenia jest

1. przygotowanie referatu (wersja pisemna od 3 do5 stron, z przypisami i bibliografią) + prezentacji multimedialnej na wybrany przez siebie temat z listy (lub zaproponowanie nowego)

2. przedstawienie ww. referatu i prezentacji w trakcie zajęć

Zakres tematów:

1. Rodzaje aukcji (aukcja angielska, system Vickrey’a, aukcje internetowe, aukcja holenderska)

3. Rodzaje cen i czynniki kształtujące ceny na rynku sztuki

4. Rynek sztuki we Francji (historia, domy akcyjne, marszandzi)

5. Inne rynki europejskie (Stockholms Auktionsverk, Bukowskis Stockholm, Dorotheum Wien)

6. Targi sztuki ( TEFAF; FIAC; Frieze Art Fair; Art Basel; Armory Show; Art Dubai)

7. Polski rynek: Antykwariaty warszawskie 1800 – 1950 "

9. Komercyjne galerie sztuki w Polsce ( Warszawa, Kraków, Poznań)

11. Ekspertyzy i eksperci

12. Fundusze inwestycyjne i kolekcje korporacyjne

13. Tendencje: sztuka współczesna

14. Tendencje: rzemiosło artystyczne

15. Tendencje: fotografia

16. Tendencje: rynek bibliofilski

17. Międzynarodowe Stowarzyszenie Antykwariuszy (CINOA), Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich (SAP), kodeks etyki antykwariusza i marszanda

18. Rynek sztuki a restytucja

Metody dydaktyczne:

referaty, prezentacje, dyskusje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 421
Magdalena Białonowska 24/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)