Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Niechemiczne metody ochrony roślin przed szkodnikami i patogenami WF-OB-NMOR
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ajcjmXW1POHDio2eHOHiGshqDPnJwtW6eTbWgQN7aNH81%40thread.tacv2/conversations?groupId=120f9406-93d5-45a1-879c-8f48e8618676&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 PRZEDMIOT PROWADZONY ON-LINE NA PLATFORMIE MS TEAMS oraz MOODLE

Na ocenę końcową składają się:

- Ocena z prezentacji

- ocena z testu końcowego (pozytywna)

- aktywność na zajęciach (udział i przygotowanie się do dyskusji)

Aktywność na zajęciach może podnieść ocenę końcową o pół lub cały stopień lub więcej według zasady: 0,125 x liczba zajęć na których student brał udział w dyskusji.

Obecność obowiązkowa - dopuszczalne 3 nieobecności.

Zakres tematów:

1. Współczesne sposoby i systemy uprawy a ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami - 4h

2. Monitorowanie oceny szkodliwości agrofagów w Polsce - 2h

3. Główne założenia i zasady niechemicznych metod ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami - 2h

4. Organizmy pożyteczne w biologicznych metodach ochrony roślin - wirusy owadobójcze, bakterie owadobójcze, pierwotniaki, grzyby owadobójcze, nicienie owadobójcze, roztocze i pająki, owady pasożytnicze, owady drapieżne, owady zapylające. - 16h

5. Metody stosowane w integrowanej ochronie roślin - metoda biologiczna, metoda agrotechniczna, metoda biotechniczna, metoda hodowlana a odporność roślin na choroby, metody mechaniczna i fizyczna, metoda chemiczna w integrowanej ochronie roślin - 6h

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Anna Augustyniuk-Kram 9/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)