Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The Catechumenate in Antiquity WT-SSTA-TC
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: t0hr772
Metody i kryteria oceniania:

Metoda weryfikacji efektów kształcenia

Dla wszystkich warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów kształcenia. Termin wypełnienia poszczególnych warunków poda wykładowca na pierwszym wykładzie w semestrze.

Wymagania: 1) praca śródsemestralna: poszczególne tematy zostaną każdemu wcześniej zaproponowane; 3 stron A 4; 2) praca końcowa: poszczególne tematy zostaną każdemu wcześniej zaproponowane, 5 stron A 4; 3) kolokwium ustne jako wymóg dodatkowy

O ocenie pozytywnej z przedmiotu decyduje liczba uzyskanych punktów: - dst - dst plus - 50-60%, db - db plus - 60-85%, bdb - 85-100%.

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 009
Leon Nieścior 10/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Stary Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)