Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki nowożytnej europejskiej WNHS-ODKS-HSNE
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Seria Sztuka świata, t. V-VII, wyd. Arkady.

2. Seria Sztuka polska, t. III-VI, wyd. Arkady.

Literatura uzupełniająca:

3. N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

2 ECTS= 30 godzin zajęć z wykładowcą i 30 godzin samodzielnej pracy studenta, w tym lektura książek i przygotowanie się do egzaminu.

Wiedza.

Absolwent zna i rozumie elementarne fakty i pojęcia z zakresu ochrony dóbr kultury i nauk o sztuce z uwzględnieniem problematyki konserwacji i archeologii oraz zależności między nimi. W tym ma wiedzę o rozwoju sztuki od starożytności do współczesności.

Umiejętności.

Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków.

Posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat dóbr kultury, a także skonstruować logiczne wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym na temat ochrony dóbr kultury oraz przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami

Zakres tematów:

1. Renesans wprowadzenie.

2. Malarstwo renesansu włoskiego

3. Architektura renesansu włoskiego

5. Renesans w Niemczech

6. Renesans we Francji.

7. Barok we Włoszech - malarstwo i rzeźba

8. Architektura barokowa we Włoszech.

9. Barok w Hiszpanii

10. Barok we Francji

11. Barok we Flandrii i Niderlandach.

12. Manieryzm w Europie.

13. Rokoko w Europie.

14. Klasycyzm - malarstwo i rzeźba.

15. Architektura klasycystyczna w Europie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 101
Agnieszka Skrodzka 11/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)