Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Niematerialne dziedzictwo kulturowe WNHS-ODKS-NDK
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Dz. U. 2011 nr 172 poz 1018.

2. Aktualizowane na bieżąco informacje ze strony internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa: http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/Krajowa_inwentaryzacja/Krajowa_lista_NDK/

3. Z. Gloger, Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni, Ciechanów 1994.

4. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 1-4, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca:

1. B. Ogrodowska, Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, Warszawa 2012.

2. E. Piskorz-Branekova, Polskie hafty i koronki. Zdobienia stroju ludowego, Warszawa 2005.

3. T. A. Pruszak, O ziemiańskim świętowaniu. Tradycje świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy w kręgu ziemiaństwa polskiego w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku, Warszawa 2006.

4. Z. A. Skuza, Ginące zawody w Polsce, Warszawa 2006.

5. J. Szczypka, Kalendarz polski, Warszawa 1979.

6. M. Ziółkowska, Szczodry wieczór, szczodry dzień: obrzędy, zwyczaje zabawy, Warszawa 1989.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

ODKiŚ1_W03 - zna i rozumie elementarne fakty i pojęcia z zakresu ochrony dóbr kultury i nauk o sztuce z uwzględnieniem problematyki konserwacji i archeologii oraz zależności między nimi. W tym ma wiedzę o niematerialnym dziedzictwie kulturowym.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Na ocenę końcową składają się:

1. obowiązkowa obecność (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze). Przekroczenie limitu nieobecności spowoduje ustalanie dodatkowych, indywidualnych warunków zaliczenia, jednak nieobecność na większej niż połowa ilości wykładów uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.

2. ocena z pisemnego egzaminu (w formie testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi rozwiązywanego stacjonarnie) obejmującego zakres przerobiony na zajęciach

Na ocenę bardzo dobrą (5) student/ka: nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał/a się bardzo dobrą znajomością z dziedziny niematerialnego dziedzictwa kulturowego na egzaminie końcowym. Student/ka w najwyższym stopniu nabył/a wiedzę o niematerialnym dziedzictwie kulturowym.

Na ocenę dobrą (4) student/ka: nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał/a się dobrą znajomością z dziedziny niematerialnego dziedzictwa kulturowego na egzaminie końcowym. Student/ka w średnim stopniu nabył/a wiedzę o niematerialnym dziedzictwie kulturowym.

Na ocenę dostateczną (3) student/ka: nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieobecności. Wykazał/a się dostateczną znajomością z dziedziny niematerialnego dziedzictwa kulturowego na egzaminie końcowym. Student/ka w podstawowym stopniu nabył/a wiedzę o niematerialnym dziedzictwie kulturowym.

Zakres tematów:

1. niematerialne dziedzictwo kulturowe (definicja, podstawy prawne i organizacyjne, sposoby badania), początki polskiej etnografii (Kolberg, Gloger)

2. kalendarz (rodzaje kalendarzy i rachuby czasu, rok liturgiczny, staropolskie nazwy miesięcy)

3-6. obrzędy i święta związane z cyklem roku liturgicznego, m.in.: Kaszubska Gwiôzdka, szopkarstwo krakowskie, kolędowanie Dziadów Noworocznych na Żywiecczyźnie, zwyczaj wodzenia niedźwiedzia na Śląsku Opolskim, „Turki” grodziskie, kroszonkarstwo opolskie, umiejętność ręcznego malowania wzoru opolskiego, pisanie pisanek techniką batikową na Śląsku Opolskim, „krzyżoki” w Borkach Małych na Opolszczyźnie, procesja Bożego Ciała w Łowiczu i Spycimierzu, uroczystości odpustowe ku czci św. Rocha z błogosławieństwem zwierząt w Mikstacie

7. polskie tańce narodowe: polonez, mazur, kujawiak, oberek, krakowiak

8-11. inne lokalne obchody, np.: Barbórka, wyścigi kumoterek, Comber w Krakowie i na Śląsku Opolskim, pochód Lajkonika, przywołówki dyngusowe w Szymborzu

12-15. zanikające zawody i inne umiejętności, m.in.: flisackie tradycje w Ulanowie, bartnictwo, sokolnictwo, hafciarstwo kaszubskie szkoły żukowskiej, tradycje wytwarzania koronki koniakowskiej, krakowska koronka klockowa, Perebory – nadbużańskie tradycje tkackie

Metody dydaktyczne:

Zakres wiedzy (ODKiŚ1_W03) realizowany jest w ramach wykładu informacyjnego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i innych audiowizualnych środków przekazu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 106
Katarzyna Ponińska 27/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)