Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opis zabytków nieruchomych WNHS-ODKS-OZN
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992.

2. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. V, Warszawa 2011.

3. M. Róziewicz, Ewidencja zabytków architektury i budownictwa, "Kurier Konserwatorski" 2008, nr 1, s. 13-18.

Literatura uzupełniająca, m.in. przykłady opisów architektonicznych:

1. J. Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, t. 1-16, Warszawa 1994-2015.

2. Katalogi Zabytków Sztuki w Polsce

3. M. Wiraszka, Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku, t. 1 Dzieła i ich twórcy, Warszawa 2017.

4. Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, Warszawa 1995 [tom zawierający katalog obiektów z planami]

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2-3. Powtórzenie zasad tworzenia opisu architektonicznego obiektów sakralnych - schemat

4. Opis planu: obiekty sakralne - ćwiczenia (na przykładach budowli barokowych)

5. Opis bryły: obiekty sakralne - ćwiczenia (m.in. fasady wklęsło-wypukłe)

6-7. Przedstawienie zasad tworzenia opisu architektonicznego obiektów świeckich - schemat

8-10. Opis planu: obiekty świeckie - ćwiczenia (elementy planu, liczba traktów sklepienia/ kopuły/ stropy, schody)

11-13. Opis bryły: fasada/elewacje boczne, wnętrze - ćwiczenia (liczba osi i kondygnacji/ pięter, elementy podziałów i zwieńczenia; rozpoznawanie elementów dekoracji architektonicznej)

14-15. Instrukcja opracowywania kart ewidencyjnych tzw. białych kart

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 108
Marta Wiraszka 11/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)