Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy zarządzania dziedzictwem kulturowym WNHS-ODKS-TPZDK
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Zbigniew Kobyliński, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym: wprowadzenie do problematyki. Warszawa 2020.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 3 nieobecności) jako kryterium dopuszczenia do egzaminu

Egzamin końcowy pisemny on-line

Zakres tematów:

Tematyka zajęć z teoretycznych podstaw zarządzania dziedzictwem kulturowym:

1. Dziedzictwo kulturowe: problemy definicji i identyfikacji

1.1. Dobra kultury, dziedzictwo kulturowe i zabytki – definicje pojęć

1.2. Kwestia identyfikacji zasobu: wielokulturowość

2. Dziedzictwo kulturowe: problem oceny wartości

2.1. Wartości dziedzictwa kulturowego

2.2. Autentyczność dziedzictwa kulturowego i przemiany jego rozumienia

3. Teoretyczne podstawy zarządzania dziedzictwem kulturowym

3.1. Pojęcie zarządzania dziedzictwem kulturowym

3.2. Główne koncepcje teoretyczne w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym

4. Konserwacja dziedzictwa kulturowego in situ

5. Konserwacja zapobiegawcza dziedzictwa kulturowego

6. Instrumenty zarządzania dziedzictwem kulturowym

6.1. Dokumenty prawne i paraprawne

6.2. Instytucje państwowe

6.3. Organizacje pozarządowe

6.4. Samorząd i planowanie przestrzenne. Partycypacja publiczna w procesach zarządzania dziedzictwem kulturowym

7. Etapy procesu zarządzania dziedzictwem kulturowym

7.1. Rozpoznanie zasobów dziedzictwa kulturowego

7.2. Ewaluacja zasobów

7.3. Identyfikacja zagrożeń

7.4. Identyfikacja interesariuszy i poznawanie ich poglądów

7.5. Podejmowanie decyzji

7.6. Uzasadnianie decyzji

8. Konflikty powstające wokół dziedzictwa kulturowego

9. Przestępstwa przeciwko dziedzictwu kulturowemu

10. Problemy szczególne w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym: zarządzanie krajobrazem

11. Problemy szczególne w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym: zarządzanie historycznymi budowlami znajdującymi się w ruinie

12. Problemy szczególne w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym: zarządzanie podwodnym dziedzictwem kulturowym

13. Problemy zarządzania niematerialnym dziedzictwem kulturowym

14. Prezentowanie i interpretacja dziedzictwa kulturowego jako miejsc żywej pamięci

15. Wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego – użycia i nadużycia

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Zbigniew Kobyliński 27/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)