Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki. Urbanistyka WNHS-ODKS-WHSU
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

T. Wróbel, Zarys historii budowy miast, Warszawa 1971.

W. Kalinowski, Zarys historii budowy miast w Polsce do połowy XIX wieku, Toruń 1966.

Uzupełniająca:

Miasta polskie w Tysiącleciu, t. 1-2, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965.

K. K. Pawłowski, Urbanistyka "A LA FRANCAISE". W poszukiwaniu źródeł urbanistyki europejskiej - od cyrkulad do bastyd, t. 1, Kraków 2016.

K. K. Pawłowski, Urbanistyka "A LA FRANCAISE". Francja nowożytna od narodzin absolutyzmu do epoki oświecenia, Kraków 2017.

M. Wiśniewski, W. Wiśniewska, Urbanistyka "A LA FRANCAISE". Od wielkiej rewolucji po nowe tysiąclecie. Wiek XIX, epoka pragmatyzmu. Wiek XX, laboratorium urbanistyki nowoczesnej, Kraków 2018.

W. Ostrowski, Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Warszawa 2001.

K.K. Pawłowski, Francuska myśl urbanistyczna epoki Oświecenia. Geneza, rozwój, role w kształtowaniu metod planowania miast w Europie, Warszawa 1970.

M. Wiraszka, Rozwój przestrzenny i zabudowa miast guberni podolskiej w czasach Imperium Rosyjskiego, Warszawa 2008.

K. Dumała, Przemiany przestrzenne miast i rozwój osiedli przemysłowych w Królestwie Polskim w latach 1831-1869, Wrocław 1974.

W. Kalinowski, Rozwój i rozbudowa miast polskich w okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, Warszawa 1998.

Metody i kryteria oceniania:
Zakres tematów:

I. Zajęcia organizacyjne

II. Podstawowe pojęcia z zakresu urbanistyki

III. Zarys rozbudowy przestrzennej miast:

1. Miasta prehistoryczne i starożytne - wykład

2. Miasta średniowieczne - wykład

3. Polskie miasta średniowieczne - ćwiczenia

4. Miasta epoki Odrodzenia - wykład

5. Polskie miasta renesansowe - ćwiczenia

6. Miasta w okresie baroku - wykład

7. Polskie miasta barokowe - ćwiczenia

8. Miasta epoki Oświecenia - wykład

9. Polskie miasta epoki klasycyzmu - ćwiczenia

10. Miasta w XIX w. - wykład

11. Polskie miasta XIX w. - ćwiczenia

IV. Podsumowanie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 102
Marta Wiraszka 27/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)