Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dzieje Kościołów reformowanych WNHS-HI-DzKR
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Bukowski J., Dzieje reformacyi w Polsce od wejścia jej do Polski aż do jej upadku, Kraków 1886.

Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. IV. Reformation, katholische Reform und Gegenreformation, Hrsg. H. Jedin, Freiburg 1975.

Klueting H., Luther und die Neuzeit, Darmstadt 2011.

Krasiński W., Zarys dziejów powstania i upadku reformacji w Polsce, Warszawa 1903.

Kumor B., Historia Kościoła, Część 5. Czasy nowożytne, Lublin 1984.

Schuchert A., Kirchengeschichte, Bd. II, Kempen 1956.

Todd J.M., Marcin Luter, Warszawa 1983.

Todd J.M., Reformacja, Warszawa 1974.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma wiedzę o przyczynach i rozwoju reformacji w Niemczech

- zna genezę i przebieg wprowadzania reformacji w Europie, Prusach i Polsce

- ma wiedzę o reformie Kościoła katolickiego i kontrrefomacji

Umiejętności:

- ocenia zasadnośc i znaczenie wystąpienia Marcina Lutra

- poddaje krytyce opinie o reformacji i kontrreformacji

- analizuje skutki reformacji w krajach europejskich i Polsce

Kompetencje:

- zachowuje krytycyzm w ocenie reformacji i kontrreformacji

- dyskutuje o przemianach religijnych w Europie w XVI wieku

Udział w zajęciach: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć: 30 godz.

Konsultacje: 10 godz.

Przygotowanie do konwersacji: 15 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin stacjonarny, ustny. Zaliczenie lektury.

Zakres tematów:

1. Reformacja jako proces religijno społeczny

2. Bezpośrednie przyczyny reformacji w państwach niemieckich

3. Marcin Luter – życie i dzieło

4. Teologia protestancka

5. Przebieg reformacji w Niemczech

6. Zwingli i reformacja w Szwajcarii

7. Kalwinizm

8. Reformacja w Anglii i Francji

9. Reforma i kontrreformacja katolicka

10. Reformacja w Księstwie Pruskim

11. Reformacja w Prusach Królewskich

12. Początki reformacji w Polsce

13. Dzieje polskiej reformacji w XVI wieku

14. Protestantyzm w Polsce w XVII-XVIII wieku

15. Skutki reformacji w Europie i Polsce

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca z elementami audiowizualnymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 101
Wojciech Zawadzki 10/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)