Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczeństo stanowe Polski WNHS-HI-SpołStan
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 35
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Ihnatowicz I., Mączak A., Zientara B.,, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1988. Modzelewski K., Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, Warszawa 1989. Bardach J., Leśniodorski B., Pietrzak M., Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 1994. Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu, Toruń 1996. Samsonowicz H., Studia z dziejów miast w średniowieczu, Poznań 2014. Modzelewski K., Studia wybrane z dziejów społeczeństwa, prawa i ustroju Europy wczesnośredniowiecznej, redakcja naukowa M. R. Pauk, A. Pieniądz, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Poznanie kształtowania się społeczeństwa polskiego od początku państwa aż do parlamentaryzmu.

Metody i kryteria oceniania:

- czynny udział w wykładach z elementami konwersatorium,

- przygotowywanie interwencji warsztatowych,

- rezygnacja z lektur z powodu trudności epidemiologicznych,

- egzamin ustny na ocenę.

Zakres tematów:

Zakres tematów:

- Rozwój organizacji kościelnej w Polsce do końca XV wieku.

- Proces uniezależniania się kościoła od państwa.

- Kształtowanie się stanu rycerskiego (szlacheckiego) w Polsce.

- Przywileje stanowe szlachty.

- Ograniczanie wolności i własności chłopów.

- Grupy mieszkańców wsi.

- Polska ludność miejska a prawo niemieckie.

- Miasta i ludność miejska.

- Przykłady ograniczania władzy królewskiej w państwie

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 421
Jan Pietrzykowski 28/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)