Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PPSF: Metaetyka WF-FI-123-PPSFET-C21
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

1. A. MacIntyre, Krótka historia etyki, tłum. Adam Chmielowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002.(fragmenty)

2. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, tłum. Adam Chmielowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.(fragmenty)

3. T. Ślipko, Etyka ogólna, Kraków 1982.(fragmenty)

4. Tadeusz Styczeń, Metaetyka, Wydawnictwo KUL, 2011.

5. Moore, G. E., Principia Ethica, tłum. C. Znamierowski, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa, 1919 (excerpts)

6. R. M. Hare, Moral Thinking. Aletheia, 2006 (excerpts)

7. Smith, A., Teoria uczuć moralnych, PWN, Warszawa, 1989, tł. Danuta Petch (excerpts)

8. Hume D., Traktat o naturze ludzkiej, tł. Znamierowski, C., PWN, Warszawa, 1963.

Literatura dodatkowa:

R. M. Hare, Myślenie moralne. Jego płaszczyzny, metody, istota, Aletheia, 2006 (fragmenty)

I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Antyk, Marek Derewiecki, 2009.(fragmenty)

Arystoteles, Etyka nikomachejska, PWN, 2012(fragmenty)

Efekty uczenia się:

W wyniku przeprowadzonych zajęć , student powinien być w stanie:

•definiować przedmiot i metodologię etyki

•wymienić i scharakteryzować główne stanowiska w sporze o istotę moralnego wartościowania

• umiejętnie posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu aksjologii

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć:

•analizować główne stanowiska w sporach etycznych w odniesieniu do ich podstawowych założeń

• formułować własne przekonania normatywne w kategoriach filozoficznej aksjologii

•podejmować dyskusję z przedstawicielami alternatywnych stanowisk normatywno-światopogladowych

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien :

•dostrzegać filozoficzne podłoże światopoglądowego zróżnicowania postaw etycznych

•być otwartym na dialog z przedstawicielami odmiennych przekonań światopoglądowych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny. Ocena odpowiedzi na dwa z trzech wylosowanych pytań.

Zakres tematów:

1. Metaetyka jako namysł nad etyką

2. Metaetyka jako namysł nad etyką cd.

3.Intuicjonizm moralny

4.Teorie G. E. Moore’a i H. Pricharda.

5.Emotywizm

6. Teoria C.L Stevensona’a a teoria D.Hume’a

7. Preskryptywizm

8. Teoria . M. Hare’a a teoria A. Smitha

9. Dylematy preskryptywizmu

10. Naturalizm

11. Etyka cnoty – A. MacIntyre.

12.Teoria prawa naturalnego – John Finnis

13. Realizm wymogów moralnych

14.Istota i źródła normatywności

15.Podsumowanie.

Metody dydaktyczne:

Seria wykładów na temat wskazanych wyżej kwestii.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Adam Cebula 0/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)