Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PPSF: Metaetyka WF-FI-123-PPSFET-C21
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Moore, G. E., Principia Ethica, tłum. C. Znamierowski, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa, 1919 (fragmenty)

2. R. M. Hare, Myślenie moralne. Aletheia, 2006 (fragmenty)

3. Hume D., Traktat o naturze ludzkiej, tł. Znamierowski, C., PWN, Warszawa, 1963. (fragmenty)

4. John Finnis "Prawo naturalne i uprawnienia nauralne", Oxford: Clarendon Press, 1980; (fragmenty)

5. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, tłum. Adam Chmielowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.(fragmenty)

6. M. Walzer, "Komunitariańska krytyka liberalizmu"

Efekty uczenia się:

Postawy - ukształtowanie postawy krytycznej względem powierzchownych sformułowań współczesnych dylematów moralnych

Kompetencja – umiejętność samodzielnej analizy strukturalno-semantycznej dyskursu etycznego.

Wiedza – znajomość podstawowych założeń teoretycznych współczesnego emotywizmu/preskryptywizmu teorii prawa naturalnego oraz etyki cnoty ich odniesień do klasycznych rozstrzygnięć normatywnych w obrębie filozofii moralnej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena oparta będzie o uczestnictwo w wykładach oraz przedłożenie jednej pracy pisemnej (1500 słów) dotyczącej tematyki przedmiotu

Zakres tematów:

Analiza następujących tekstów na kolejnych spotkaniach:

1. Moore, G. E., Principia Ethica, tłum. C. Znamierowski, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa, 1919 (fragmenty)

2. R. M. Hare, Myślenie moralne. Aletheia, 2006 (fragmenty)

3. Hume D., Traktat o naturze ludzkiej, tł. Znamierowski, C., PWN, Warszawa, 1963. (fragmenty)

4. John Finnis "Prawo naturalne i uprawnienia nauralne", Oxford: Clarendon Press, 1980; (fragmenty)

5. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, tłum. Adam Chmielowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.(fragmenty)

6. M. Walzer, "Komunitariańska krytyka liberalizmu"

7. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

Zajęcia poświęcone będą analizie fragmentów kluczowych tekstów dla emotywizmu/preskryptywizmu, teorii prawa naturalnego oraz etyki cnoty, stanowiących główne stanowiska we współczesnej debacie metaetycznej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 321
Adam Cebula 24/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)