Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PPSF: Semiotyka logiczna WF-FI-123-PPSF-SEM
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aoqndMWgqzWHVxkoMB8Mf3YDCwXKZZz2trH3kRy6HnCE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=64be442f-e945-4c06-8cf5-f1ee656f81bb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Fragmenty:

1. J. J. Jadacki, Elementy semiotyki logicznej i metodologii w zadaniach, Warszawa 2004,

2. E. Nieznański, Logika. Podstawy - język - uzasadnianie, wyd. 3, Warszawa 2011,

3. A. Tarski, Pisma logiczno-filozoficzne, Tom 1, Wyd. Naukowe PWN, 1995

4. Marek Tokarz, Elementy pragmatyki logicznej, Wydawnictwo PWN, 1993

5. R. Rasmus, J. Symons, "Epistemic Logic", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), <https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/logic-epistemic/>.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

1. podstawową terminologię z zakresu semiotyki logicznej,

2. w zaawansowanym stopniu rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu

kultury oraz miejsce i znaczenie filozofii w relacji do innych nauk,

3. zaawansowane idee i argumenty wybranych autorów filozoficznych

oraz metody interpretacji tekstu filozoficznego,

4. specyfikę przedmiotową i metodologiczną filozofii oraz podstawowe

metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla głównych

subdyscyplin filozoficznych,

5. sposób wykorzystania narzędzi wyszukiwawczych ukierunkowanych na

zagadnienia filozoficzne.

Umiejętności: absolwent potrafi

1. dobierać strategie argumentacyjne, konstruować na poziomie elementarnym.

krytyczne argumenty, formułować adekwatne odpowiedzi na krytykę.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotowy do

1. adekwatnej oceny zakresu posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych

umiejętności oraz do ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego,

2. samodzielnego podejmowania i inicjowania prostych działań badawczych oraz

do efektywnego organizowania własnej pracy i krytycznej oceny stopnia jej

zaawansowania,

3. uwzględniania znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla

rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Zajęcia odbywają się stacjonarnie, a w razie konieczności przez program MS Teams, w czasie rzeczywistym. Udział w zajęciach jest obowiązkowy.

2. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia końcowego jest obecność na min. 6 zajęciach.

3. Termin zaliczenia to ostatnie zajęcia w semestrze.

Zakres tematów:

1. Klasyfikacje nazw

2. Klasyfikacje zdań

3. Teoria zdań pytajnych

4. Teoria definicji

5. Logika epistemiczna

6-8. Struktury argumentacyjne

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia: dyskusja, analiza tekstów filozoficznych, samodzielne rozwiązywanie zadań

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala e-learning
Marek Porwolik 14/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)