Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WHF: Historia filozofii języka WF-FI-21-WHFT-B21
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ap-_zEEV1iGgR-URB7vPum4b-8WkGl0uBm-_Ez9L03Yc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b551bf95-c2f7-40e9-8e57-755c297c5c74&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Gottlob Frege, Sens i znaczenie, w: Gottlob Frege, Pisma semantyczne

2. Bertrand Russell. Deskrypcje oraz Denotowanie w: Logika i język. Red. J. Pelc.

3. Ludwig Wittgenstein. Tractatus logico- philosophicus

4. Kazimierz Ajdukiewicz, Obraz świata i aparatura pojęciowa, w. K. Ajdukiewicz, Jezyk i poznanie T.1.

5. Ludwig Wittgestein „Dociekania filozoficzne”

6. Willard Van Orman Quine, Dwa dogmaty empiryzmu, w: W.V.O. Quine , Z punktu widzenia Logiki.

7. John Langshaw Austin, Jak działać słowami, w: J.L. Austin, Mówienie i poznanie.

8. Leon Koj, Semiotyka logiczna (wybrane rozdziały)

Literatura uzupełniająca

1. Donald Davidson, Prawda i znaczenie oraz Interpretacja radykalna, w: D. Davidson, Eseje o prawdzie, języku i umyśle.

2. Hilary Putnam , Znaczenie słowa, w: H. Putnam, Wiele twarzy realizmu i inne seje

3. John Searle, Czynności mowy

4. John Taylor, Kategoryzacja w języku, wybrane rozdziały (Kategoryzacja barw, Kategorie prototypowe, Wiedza językowa a encyklopedyczna)

5. A. Wierzbicka, Semantyka, Wybrane fragmenty ( Wprowadzenie, Przegląd elementarnych jednostek semantycznych)

6. Stephen C. Levinson, Pragmatyka, tłum. T. Ciecierski

7. Peter Prechtl, Wprowadzenie do filozofii języka.

8. James Fife, Wykłady z gramatyki kognitywnej, w: H. Karela (red.) Podstawy gramatyki kognitywnej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny z treści wykładu i lektur obowiązkowych.

Zakres tematów:

1.     W poszukiwaniu uniwersalnego języka (Leibniz)

2.     Myślenie i gramatyka: Wilhelm Humboldt

3.     Ogólna teoria znaku: Ferdinand De Saussure

4..     Język jako struktura: Roman Jacobson

5.     Generatywizm: Noam Chomsky

6.     Semiotyka logiczna: Ajdukiewicz

7.     Semiotyka logiczna: Montague

8.     Semantyka Gottloba Fregego

9.  Język, logika i forma życia w filozofii Ludwiga Wittgensteina

10.  Program filozofii jako analizy języka: Michel Dummett

11.  Język i prawda: Alfred Tarski, Donald Davidson

12. Gramatyka kognitywna: Ronald Langacker, George Lakoff

13.  Spór o tezę Sapira-Whorfa, język i pojęcia

14.  Język i myślenie: Peter Carruthers

15.  Anna Wierzbicka: w poszukiwaniu uniwersaliów językowych

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatorium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Robert Piłat 0/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)