Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dziedzictwo aktowe po PRL WNHS-HI-DzAPRL
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Archiwum Akt Nowych. Informator o zasobie Archiwalnym, t. 1-2, opr. E. Kołodziej, Warszawa 2009.

Archiwa Państwowe w Polsce. Przewodnik po zasobach, red. A. Biernat, A. Laszuk, Warszawa 1098

Archiwa Kościoła Katolickiego w Polsce. Informator, Kielce 2002.

Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej (stan na dzień 31 grudnia 2008 roku), red. Jerzy Bednarek, Rafał Leśkiewicz, Warszawa 2009, s.1248.

Graczyk R. Tropem SB. Jak czytać teczki, Kraków 2007

Efekty uczenia się:

Dysponowanie wiedzą dotyczącą zasobów archiwalnych po okresie rządów komunistycznych w Polsce od 1944 r. do 1989 r., sposobów ich gromadzenia, przechowywanie oraz korzystania. Posiada znajomość pojęć, definicji, rodzajów dokumentów oraz umiejętność poprawnego korzystania z nich.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna. Opanował umiejętność swobodnego korzystania z zasobów dokumentacyjnych po okresie PRL przechowywanych w różnych archiwach, potrafi poprawnie i logicznie analizować informacje w nich zawarte:

- na ocenę 2 (ndst..): nie umie wykorzystywać podstawowych informacji zwartych w dokumentach archiwalnych z okresu rządów komunistycznych w Polsce;

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie na poziomie dostatecznym potrafi wyszukiwać i analizować źródła dotyczące historii PRL;

- na ocenę 4 (db.): poprawnie wyszukuje u analizuje dokumenty z czasów PRL;

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi bardzo dobrze wyszukiwać i analizować źródła i samodzielnie wyciągać z nich wnioski.

Zakres tematów:

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia analizę wybranych problemów:1.Zajęcia organizacyjne. Omówienie tematyki zajęć i warunków zaliczenia; 2. Dziedzictwo aktowe po PRL – zarys ogólny; 3. Dokumentacja zawarta w AAN; 4. Praca z dokumentem; 5. Dokumentacja po policji politycznej przechowywana w Instytucie Pamięci Narodowej; 6. Jak czytać teczki UB/SB; 7. Praca nad aktami wytworzonymi przez organa bezpieczeństwa; 8. Dokumentacja przechowywana w Centralnym Archiwum Wojskowym; 9. Wojewódzkie Archiwa Państwowe na przykładzie Państwowego Archiwum w Warszawie; 10. Archiwum sejmowe; 11. Archiwum Polskiego Radia i Telewizji; 12. Dokumentacja zawarta w archiwach kościelnych centralnych i diecezjalnych; 13. Archiwum Solidarności; 14. Archiwa prywatne – niedoceniany zasób dokumentacyjny okresu PRL; 15. Wystawianie ocen.

Metody dydaktyczne:

konwersatorium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 421
Dominik Zamiatała 9/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)