Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia osobowości WF-ZPS-N-PSO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAXHVhvcK4Qup2PCqXVBc1d_YKcSW4Un8Ym3FF0ZBHOA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=357fcb8f-3406-44bb-a3c3-5da902a98e5b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura podstawowa:

Gasiul, H. (2020). Psychologia osobowości. Nurty teorie koncepcje. Warszawa: Diffin. Wydanie 3.

Pervin, L.A., Cervone, D. (2011). Osobowość. Teoria i badania. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Strus, W. Cieciuch, J. (2014). Poza wielką piątkę - przegląd nowych modeli struktury osobowości. Polskie Forum Psychologiczne, 19(1), 17-49.

Literatura uzupełniająca:

McCrae, R., Costa, P. (2005). Osobowość dorosłego człowieka. Kraków: Wyd. WAM.

Oleś, P. K. (2003). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: WN Scholar.

Hall, C.S., Lindzey, G., Campbell, J.B. (2004). Teorie osobowości. Warszawa: PWN.

Strelau, J. (2006). Osobowość jako zespół cech. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki t. 2 (s. 525-560).

Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). The Circumplex of Personality Metatraits: A Synthesizing Model of Personality Based on the Big Five. Review of General Psychology, 18(4), 273–286.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja: egzamin

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń. Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym (zestaw 30 pytań z wielokrotnym wyborem lub do uzupełnienia). Zaliczenie egzaminu wymaga odpowiedzi na minimum 15 pytań. Ocena dobra od minimum 20 poprawnych odpowiedzi, bardzo dobra od 25. Dopuszczalna jest forma egzaminu ustnego.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie. Wiedza potoczna a wiedza naukowa o osobowości. Pojęcie osobowości. Miejsce psychologii osobowości wśród innych dyscyplin psychologii. Podstawowe problemy psychologii osobowości. Kryteria teorii osobowości.

2. Podstawowe nurty teoretyczne w psychologii osobowości. Sposoby interpretacji cech we współczesnej psychologii. Podejście dyspozycyjne i podejście deskryptywne

3. Model Wielkiej Piątki a Pięcioczynnikowy Model Osobowości i Pięcioczynnikowa Teoria Osobowości

4. Patologiczna Wielka Piątka – nowe modele zaburzeń osobowości w ujęciu DSM-5 oraz ICD-11

5. Poza Wielką Piątkę: model HEXACO i alternatywne modele cech niższego rzędu

6. Cechy wyższego rzędu – empiryczne odkrycie i znaczenie teoretyczne. Cybernetyczna Teoria Wielkiej Piątki

7. Kołowy Model Metacech Osobowości

8. Kontrowersje wokół teorii cech – charakterystyczne przystosowania, sytuacjonizm, dynamika, indywidualność

9. Od teorii uczenia się do teorii poznawczo-społecznych. Poznawcze teorie osobowości

10. Klasyczne teorie psychoanalityczne

11. Teorie neopsychonalityczne. Teorie relacji z obiektem

12. Teorie nurtu organicystycznego. Teorie egzystencjalne i narracyjne ujęcia osobowości

13. Personalistyczna koncepcja osobowości

14. W kierunku integracji i syntezy wiedzy o osobowości człowieka

Metody dydaktyczne:

Wykład uzupełniony prezentacją i dyskusją.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 raz na miesiąc w sobotę, 15:00 - 16:30, sala 1440
raz na miesiąc w sobotę, 16:45 - 18:15, sala 1440
Włodzimierz Strus 75/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)