Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trening komunikacji WF-ZPS-TK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Knapp, H. (2009). Komunikacja w terapii. Warszawa:PWN

McKay M., Davis M., Fanning P. (2004). Sztuka porozumiewania się, Gdańsk: GWP.

Steward J. (red.) (2003). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji intepersonalnej, Warszawa: PWN

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bardzo dobra

100% frekwencji,

duże zaangażowanie i aktywność na zajęciach

Ocena dobra

1 usprawiedliwiona nieobecność

duże zaangażowanie i aktywność na zajęciach

Ocena dostateczna

2 nieobecności (usprawiedliwione)

dostateczna aktywność adekwatna do charakteru zajęć (trening)

Zakres tematów:

Komunikacja interpersonalna (5 atrybutów)- czym jest?

Rola języka w komunikacji

Słowa blokujące komunikację. Brudna dwunastka Gordona

Umiejetności na poziomie zaawansowanym- komunika niewerbalna

Umiejętności komunikacyjne na poziomie zaawansowanym- analiza transakcyjna

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja w grupie

ćwiczenia w parach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 1421
Paulina Rosińska 26/25 szczegóły
2 co druga niedziela (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 1422
Paulina Rosińska 28/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)