Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat pedagogiczny: Wprowadzenie do suicydologii WNP-PE-W3-2
Warsztaty (WAR) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 24
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

Hołyst B., Suicydologia, Warszawa 2012.

Kuć M., Kryminologia, Warszawa 2015, s. 143-168.

Samobójstwo, red. M. Mozgawa, Warszawa 2017.

Zapobieganie samobójstwom, Warszawa 2007.

A. Czabański, Samobójstwa altruistyczne. Formy manifestacji, mechanizmy i społeczne reperkusje zjawiska, Kraków 2009.

A. Czabański, Społeczne i jednostkowe determinanty zachowań samobójczych młodzieży, Poznań 2001.

H. Witkowska, Samobójstwo w kulturze dzisiejszej, Warszawa 2021.

H. Witkowska, Życie mimo wszystko. Rozmowy o samobójstwie, Warszawa 2022.

Literatura uzupełniająca

Bednarski L., Urbanek A., Śmierć samobójcza. Perspektywa kryminalistyczna i pedagogiczna, Kraków 2012.

Burdziak K., Samobójstwo w prawie polskim, Warszawa 2019.

Śledzianowski J., Samobójstwo w dziejach i cywilizacji śmierci, Kielce 2017.

Zapobieganie samobójstwom, red. B. Hołyst, Warszawa 2021.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu suicydologii oraz autodestrukcji.

Student zna i rozumie istotę kryzysu suicydalnego oraz zachowań samobójczych występujących u uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej.

Student potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi pozwalającymi na zrozumienie, interpretowanie oraz projektowanie działań związanych z kryzysem suicydalnym.

Student potrafi uczestniczyć w dyskusji na temat samobójstw, bronić swoich tez i poglądów.

Student jest gotów do podejmowania profesjonalnych działań z zakresu profilaktyki samobójstw czy też postwencji.

Student jest gotów do podejmowania zindywidualizowanych działań z zakresu profilaktyki zachowań autodestrukcyjnych, profilaktyki samobójstw.

Student jest gotów do prowadzenia działalności opiekuńczej i wychowawczej zgodnie z dyrektywami metodycznymi.

Metody i kryteria oceniania:

Systematyczny udział w zajęciach - dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Zaliczenie pisemne (kolokwium) obejmujące treści przedstawione podczas warsztatu. Test składający się z pytań zamkniętych i otwartych..

3,0 - Student w bardzo podstawowym stopniu zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu suicydologii oraz autodestrukcji, zna i rozumie istotę kryzysu suicydalnego oraz zachowań samobójczych występujących u uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi pozwalającymi na zrozumienie, interpretowanie oraz projektowanie działań związanych z kryzysem suicydalnym, uczestniczyć w dyskusji na temat samobójstw, bronić swoich tez i poglądów, jest gotów do podejmowania profesjonalnych działań z zakresu profilaktyki samobójstw czy też postwencji, jak również zindywidualizowanych działań z zakresu profilaktyki zachowań autodestrukcyjnych, profilaktyki samobójstw.

3,5 - Student w podstawowym stopniu zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu suicydologii oraz autodestrukcji, zna i rozumie istotę kryzysu suicydalnego oraz zachowań samobójczych występujących u uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi pozwalającymi na zrozumienie, interpretowanie oraz projektowanie działań związanych z kryzysem suicydalnym, uczestniczyć w dyskusji na temat samobójstw, bronić swoich tez i poglądów, jest gotów do podejmowania profesjonalnych działań z zakresu profilaktyki samobójstw czy też postwencji, jak również zindywidualizowanych działań z zakresu profilaktyki zachowań autodestrukcyjnych, profilaktyki samobójstw.

4,0 - Student w dobrym stopniu zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu suicydologii oraz autodestrukcji, zna i rozumie istotę kryzysu suicydalnego oraz zachowań samobójczych występujących u uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi pozwalającymi na zrozumienie, interpretowanie oraz projektowanie działań związanych z kryzysem suicydalnym, uczestniczyć w dyskusji na temat samobójstw, bronić swoich tez i poglądów, jest gotów do podejmowania profesjonalnych działań z zakresu profilaktyki samobójstw czy też postwencji, jak również zindywidualizowanych działań z zakresu profilaktyki zachowań autodestrukcyjnych, profilaktyki samobójstw.

4,5 - Student w zadowalającym stopniu zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu suicydologii oraz autodestrukcji, zna i rozumie istotę kryzysu suicydalnego oraz zachowań samobójczych występujących u uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi pozwalającymi na zrozumienie, interpretowanie oraz projektowanie działań związanych z kryzysem suicydalnym, uczestniczyć w dyskusji na temat samobójstw, bronić swoich tez i poglądów, jest gotów do podejmowania profesjonalnych działań z zakresu profilaktyki samobójstw czy też postwencji, jak również zindywidualizowanych działań z zakresu profilaktyki zachowań autodestrukcyjnych, profilaktyki samobójstw.

5,0 - Student w bardzo dobrym stopniu zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu suicydologii oraz autodestrukcji, zna i rozumie istotę kryzysu suicydalnego oraz zachowań samobójczych występujących u uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi pozwalającymi na zrozumienie, interpretowanie oraz projektowanie działań związanych z kryzysem suicydalnym, uczestniczyć w dyskusji na temat samobójstw, bronić swoich tez i poglądów, jest gotów do podejmowania profesjonalnych działań z zakresu profilaktyki samobójstw czy też postwencji, jak również zindywidualizowanych działań z zakresu profilaktyki zachowań autodestrukcyjnych, profilaktyki samobójstw.

Zakres tematów:

1. Cele i zadania suicydologii.

2. Psychologiczne podstawy zachowań samobójczych: zachowania samobójcze, sygnały zagrożenia, syndrom presuicydalny, czynniki ryzyka, poziomy zagrożenia smaobójczego,

3. Pojęcie i rodzaje samobójstw.

4. Perspektywa socjologiczna badania zachowań samobójczych.

5. Przyczyny samobójstw.

6. Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży.

7. Cybersuicydologia.

8. Samouszkodzenia jako bezpośrednie zachowani autodestrukcyjne.

9. Profilaktyka samobójstw w szkołach.

10. Prawne aspekty samobojstwa.

11. Postwencja, czy działania po śmierci samobójczej.

12. Rola dziennikarzy w zapobieganiu samobójstwom.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne to wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, indywidualna lektura źródeł, dyskusja problemowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 14:45, Kampus Wóycickiego Bud. 15, sala 1522
wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30, Kampus Wóycickiego Bud. 15, sala 1522
wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 16:45 - 18:15, e-learning, sala e-learning
wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 18:30 - 20:00, e-learning, sala e-learning
wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 16:45 - 18:15, Kampus Wóycickiego Bud. 15, sala 1555
wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15, Kampus Wóycickiego Bud. 15, sala 1544 s. artystyczna
Beata Krajewska 24/24 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)