Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowanie narzędzi psychometrycznych w HR WF-PS-ZNPS
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa podana jest w sekcji "Podstawowe informacje o przedmiocie".

Literatura uzupełniająca:

WYTYCZNE MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI ds. TESTÓW (International Test Commission – ITC) z 2000 roku DOTYCZĄCE STOSOWANIA TESTÓW: WERSJA

POLSKA. Dostępne: https://www.practest.com.pl/files/ITC-Stosowanie_test%C3%B3w.pdf

Standardy diagnozy uchwalone przez Ogólnopolską Sekcję Diagnozy Psychologicznej PTP (2018): https://www.practest.com.pl/files/mojepliki/Standardy_diagnozy_nowelizacja_20180217.pdf

Europejski Standardy dla Użytkowników Testów EFPA Euro Test: https://www.practest.com.pl/files/mojepliki/Europejskie%20Standardy%20dla%20U%C5%BCytkownik%C3%B3w%20Test%C3%B3w.pdf

Stanowisko Komisji ds. Testów Psychologicznych Komitetu Psychologii PAN w sprawie kryteriów wiarygodności wyników badań diagnostycznych http://www.kompsych.pan.pl/images/Komisja_Test%C3%B3w/Kryteria_wiarygodno%C5%9Bci_wynik%C3%B3w_bada%C5%84_diagnostycznych.pdf

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceny:

K1,K2,U1,U2: uczestnictwo w zajęciach oraz w dyskusjach; W1,W2,K1,K2,U1, U2: praca zaliczeniowa - studium przypadku.

Kryteria oceny:

Ocena 5: student otrzymał ponad 91% punktów możliwych do uzyskania za pracę.

Ocena 4,5: student otrzymał 81%-90% pkt

Ocena 4: student otrzymał 71%-80% pkt

Ocena 3,5: student otrzymał 61%-70% pkt

Ocena 3: student otrzymał 51%-60% pkt

Zakres tematów:

- Podstawowe zagadnienia dotyczące stosowania narzędzi psychometrycznych

- Prezentacja i omówienie narzędzi przydatnych w procesie rekrutacji i selekcji

- Prezentacja i omówienie narzędzi przydatnych podczas oceny funkcjonowania pracownika w środowisku pracy

Metody dydaktyczne:

W1 i W2: metoda wykładowa

U1 i U2: dyskusja, praca własna studenta z materiałami źródłowymi;

K1 i K2: praca grupowa, dyskusja, prowadzenie badań przez studenta

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 1424
Dominik Gołuch 16/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)