Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat badacza SzD-WB
Warsztaty (WAR) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3arTRgnuTHQCtJ2ccsz5Flrq5zf7hLf_O0Yg3ackbEkQQ1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=0f07c1b5-52fb-4f0a-8b44-c96ab85df144&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

„Komunikacja naukowa w humanistyce” (2017). Red. E. Kulczycki. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM [online] https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17589/6/Komunikacja_naukowa_w_humanistyce.pdf

Kulczycki E. (2019) „Książkowe publikacje naukowe w europejskich systemach ewaluacji nauki”. Nauka 2019 doi:10.24425/nauka.2019.126190

Kulczycki E. (2019) „Wzory publikacyjne polskich naukowców w latach 2013–2016. Nauki humanistyczne i nauki społeczne”. DOI: 10.6084/m9.figshare.7797527

Kulczycki E. (2012) „Komunikacja naukowa, czyli co?” [wpis na blogu] http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/komunikacja-naukowa-czyli-co/

Nahotko M. (2010) „Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki”. Warszawa, Wydawnictwo SBP

Osica N., Niedzicki W. (2017) „Sztuka promocji nauki. Praktyczny poradnik dla naukowców”. Warszawa, OPI

Siuda P. Wasylczyk P. (2018) „Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko”. Warszawa, PWN

Ucińska J. (2017) „Humanistyka cyfrowa: problemy definiowania pojęcia. Zagadnienia Informacji Naukowej” vol. 55, 1 (109), s. 124-145

Wasylczyk P. (2018) „Prezentacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko”. Wyd. 1 – dodruk 2. Warszawa, PWN

https://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/

https://www.bg.amw.gdynia.pl/przydatne-linki

Efekty uczenia się:

- Student formułuje problemy badawcze, dobiera właściwe metody do ich rozwiązania, wyciąga właściwe wnioski z badan naukowych.

- Posiada umiejętność przygotowań wystąpień ustnych oraz prac pisemnych z zakresu zgłębianej dyscypliny naukowej.

- Potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji prac badawczych.

- Jest świadom konieczności posiadania wiedzy z wielu dyscyplin naukowych. pluralizmu teoretyczno-metodologicznego w nauce, oceny krytycznej doniesień naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywność na zajęciach, oraz napisanie pracy, do 10 stron, na temat uzgodniony z wykładowcą.

Szczegóły zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Zakres tematów:

- Jak napisać naukową recenzję?

- Merytoryczne elementy pracy naukowej

- Czym jest: temat, tytuł, problem, problematyka i zagadnienie, pracy naukowej?

- Metody nauk humanistycznych

- Korzystanie z literatury i analizy piśmiennictwa

- Pozostały tematy omówimy na pierwszych zajęciach.

Metody dydaktyczne:

Analiza wybranych tekstów z etyki badań naukowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:00 - 14:30, sala e-learning
Paweł Mazanka 50/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)