Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aby przysporzyć ojczyźnie świadomych obywateli. Biblioteki i czytelnictwo w budowie nowoczesnego społeczeństwa XIX-XX w. WNHS-HI-WMstIIJO
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Jadwiga Sadowska, Katarzyna Zimoch, Biblioteki i ich użytkownicy- od elitarności do powszechności, Wyd. Uniwersytetu Białostockiego, 2016

Anna Krczewska, Czemu ten nasz chłop ciemy... Intelignckie dyskusje o czytelnictwie ludowym w Królestwie Polskim w XIX w., wyd. 2021

Elżbieta Bonczar, Wydawcy polskich książek dla dzieci i młodzieży w zaore pruskim w XIX w., Acta Universitaa Lodziensis. FoliaLibroru 2015 s. 9-32

Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, Pamiątki po dbrejmatce, czyli ostatnich jej rad dla córki

Zakres tematów:

- społeczeństwo polskie u progu epoki zaborów (poziom wykształcenia, problem analfabetyzmu, dostępność ksiązki,, wiara w słowo pisane

- Księstwo Warszawskie i Królestwo Kongresowe książka jako źródło informacji i przekazywania idei - możliwości i ograniczenia

- okres międzypowstaniowy: ksiązka i prasa w okowach cenzury. Książka w szkole, lektury tosowane w kształceniu i wychowaniu domowym

- "noc" po powstaniu styczniowym, rola książki polskiej w walce z rusyfikacją, książki zakazane i zszkoła apuchtinowska z ksiązką jako narzędziem rusyfikacji

- galicyjskie swobody i pruskie zakazy - rola książki jako nośnika oswiaty i wiedzy o Polsce w zaborze austriackim i pruskim. ksiązka jako propagator polskości

- książka jako nośnik idei walki o niepodległość w dobie Wielkiej Wojny

- społeczeństwo polskie trzech zaborów u progu niepodległości. Wojsko Polskie l. 1918-1920 największa szkołą ludową.

- książka i czytelnictwo w -w procesie upodmiatawiania społeczeństwa i kształtowaniu młodego pokolenia II Rzeczypospolite

- wykorzystanie książki jako propagatowa ideologii przez władze PRL-u doby stalinowskiej. "Czyny partyjne" i ratowanie literatury zakazanej

- między dążeniami władz i oczekiwaniami społeczeństwa. Bibliotekarstwo i czytelnictwo w dekadzie Gomułki i dekadzie Gierka

- wykorzystanie ksiązki i prasy do kształtowania "Człowieka socal;izmu" na przykładzie bibliotek funkcjonujacych w siłach zbrojnych

- "ksiązka ścigana" - literatura polska wydawana na uchodźstwie i jej oddzialywanie na kraj

- Wydawictwa i literatura pozadebitowa stanu wojennego - przełamanie monopolu państwa, uminiecie cenzury i wpływ na nastroje społeczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 106
Janusz Odziemkowski 15/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)