Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy operacyjne WM-I-Z-SOP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

W. Mauerer, Professional Linux Kernel Architecture, Wiley Publishing

A. S. Tanenbaum, Systemy Operacyjne, Wyd. IV, Helion

Dokumentacja systemowa Linux

W. Stallings, Operating Systems Internals and Design Principles, Pearson, 2018.

W.R. Stevens, Programowanie w środowisku systemu UNIX, WNT

Unix i Linux, Przewodnik Administratora, Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley, Dan Mackin, Helion

Skrypty powłoki systemu Linux. Zagadnienia zaawansowane. Wydanie II,

Mokhtar Ebrahim, Andrew Mallett, wyd. Helion

Metody i kryteria oceniania:

Praca na zajęciach, kolokwia, kolokwium zaliczeniowe, projekt.

Zakres tematów:

podstawy środowiska Linux (podstawowe komendy, uprawnienia,

wyrażenia regularne, potoki procesora)

bootowanie systemu (bootowanie, konfiguracja GRUB, poziomy pracy)

dyski i partycje (fdisk, partycja SWAP, dodawanie i usuwanie partycja, RAID)

LVM (konfiguracja woluminu logicznego) filesystem (montowanie systemów plików, tworzenie i konfiguracja, szyfrowanie - LUKS, QUOTAS, ACL, AutoFS)

sieć w systemie (konfiguracja i zarządzanie)

administracja użytkowników (hasła, grupy, inicjalizacja kont użytkowników,

uprawnienia do plików i katalogów)

Metody dydaktyczne:

Laboratorium komputerowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 11:15, sala 1242
Michał Seredyński 14/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 12
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)