Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia menedżerska WSE-EKN-EM
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Metody i kryteria oceniania:

Na wykładzie będzie brana pod uwagę podwójna aktywność studentów

-wypowiedzi na platformie moodla w ściśle określonym czasie (można uzyskać maksymalnie 10 punktów za dwie wypowiedzi tj po 5 za jedną)

-za test można uzyskać maks 30 pkt.

Punktacja z całości

20-25=3,0

26-30=3,5

31-33=4,0

34-37=4,5

38-40=5,0

Zakres tematów:

1.Wprowadzenie do ekonomii menedżerskiej

2.Ekonomia, jako nauka o podejmowaniu wyborów

3.Decyzje menedżerskie - pojęcie i istota

4.Analiza wielofazowych procesów decyzyjnych

5.Cele przedsiębiorstwa a menedżer

6. Popyt, podaż, równowaga w przedsiębiorstwie - rola menedżera

7. Efekt substytucji i dochodowy w ujęciu Słuckiego

8. Koszty w przedsiębiorstwie i ich optymalizacja

9.Współdziałanie rynków: model IS-LM

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 8:30 - 10:00, sala e-learning
Magdalena Hryniewicka 33/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)