Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia menedżerska WSE-EKN-EM
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie projektu grupowego.

Projekt będzie oceniany wg następujących wytycznych:

Organizacja prezentacji (początek, rozwinięcie, zakończenie)

Zawartość merytoryczna prezentacji

Technika prezentacji (sposób korzystania z notatek, pomoce wizualne)

Czas prezentacji

innowacyjność pomysłu

Realność wykonania projektu

Jeśli student nie przygotuje projektu będzie odpowiadał ustnie wg tematyki zajęć z zadań realizowanych na zajęciach. Jeśli zajęcia będą na MS teams wówczas wymagana jest włączona kamera.

Zakres tematów:

Realizacja projektu zgodnie z zasadami na moodle i prezentowanie ich na zajęciach lub przez MS Teams (praca w grupach)

Przykłady zadań:

1.Granica możliwości produkcyjnych – zadania i przykłady

2.Koszt alternatywny - zadania i przykłady

3.Efektywność działalności gospodarczej – trójkąt Herlemana – Kapitałochłonność, ziemiochłonność, pracochłonność - zadania i przykłady

4.Nachylenie krzywej popytu i podaży. Równania popytu i podaży cena i ilość równowagi, rynek - przykłady i zadania

5.Analiza kosztów produkcji w okresie krótkim i długim przykłady i zadania.

6.Ceny bieżące, ceny stałe, PKB, obliczanie stopy wzrostu, wartości dodanej – interpretacja otrzymanych wyników i danych GUS

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:40 - 13:10, sala 420
Magdalena Hryniewicka 18/ szczegóły
2 niestandardowa częstotliwość, sala 420
Magdalena Hryniewicka 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)