Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka polska - wybrane wyzwania WSE-PO-PPWW
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=37450
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Zajęcia odbywają się stacjonarnie.
Literatura:

Lektura obowiązkowa, (jedna) do wyboru:

1. A. Dudek, O dwóch takich co podzieliły Polskę, Warszawa 2022.

2. P. Obacz, Podział „Polska solidarna – Polska liberalna” w świetle wybranych

koncepcji pluralizmu politycznego, Kraków 2018.

3. M. Grabowska, Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po roku 1989, Warszawa 2004.

4. J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, Kraków1994.

5. R. Matyja, Konserwatyzm po komunizmie, Warszawa 2009.

6. Z. Krasnodębski, Demokracja peryferii, Gdańsk 2005.

7. J. Piekutowski, Rzeczpospolita III i ½ Rozmowa z Ludwikiem Dornem, , Warszawa 2021.

8. M. Budzisz, Samotność strategiczna Polski, Warszawa, 2023.

9. S. Sowiński, Boskie, cesarskie, publiczne. Debata o legitymizacji Kościoła katolickiego w Polsce w sferze publicznej w latach 1989–2010, Warszawa 2012.

10. S. Sowiński, Dobra Nowina w czasach „dobrej zmiany”. Kościół katolicki w sferze publicznej współczesnej Polski w latach 2015-2018, Warszawa 2021.

Literatura uzupełniająca:

A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2015, Kraków 2016.

Efekty uczenia się:

Najważniejsze efekty uczenia się jakich zdobycie zakłada wykład to:

- Znajomość struktury współczesnej sceny politycznej i jej genezy.

- Umiejętność identyfikowania i analizy wybrany współczesnych wyzwań polskiej polityki.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu odbywa się w formie testu pisemnego. Test składa się z 4 pytań otwartych (do zdobycia mx. 40 punktów, 10 punktów za każde pytanie). 3 pytania dotyczą treści wykładu, 1 pytanie znajomości jednej wybranej lektury.

Próg zaliczenia (ocena dostateczna) to 20 punktów.

Od 20 do 28 punktów – ocena dostateczna.

Od 29 do 36 punktów – ocena dobra

Od 37 punktów – ocena bardzo dobra.

Zakres tematów:

Plan wykładu.

I. Wyzwania wewnętrzne.

1. Demokracja (wielopartyjna) w okowach politycznego „duopolu”.

a. Duopol polskiej demokracji II i III dekady XXI w. Na czym polega problem, od kiedy, jaki, czemu tak silny?

b. Postsolidarnościowy konflikt polityczny. Funkcjonalność i dysfunkcjonalność.

c. Znikająca sfera publiczna (upartyjnienie państwa, upolitycznienie mediów i społeczeństwa obywatelskiego, instrumentalizacja Kościoła ). Niewidoczne centrum, coraz trudniejsza ciągłość państwa.

d. Partie demokratyczne, czy wodzowskie?

e. Pokusy populizmu.

2. Agenda przyszłości.

a. Bezpieczeństwo czy wolność?

b. Kosztowne politycznie inwestycje w przyszłość.

c. Ukryte konflikty, rywalizacje społeczne.

d. „Zielona rewolucja”?

e. Polityka historyczna.

f. Relacje państwo – Kościół.

Wyzwania zewnętrzne.

1. Niemcy. Rywalizacja, czy kontynuacja pojednania?

2. Ukraina. Bezpieczeństwo, sąsiedztwo, trudna historia i wspólna przyszłość.

3. Polska w UE. Wychodzenie z długiego cienia peryferii.

4. Strategia bezpieczeństwa oparta o sojusz z USA. Bliskość przez ocean.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są metodą klasycznego wykładu akademickiego ze wsparciem sprzętu do prezentacji multimedialnych i e learningu (Modle) do prezentacji węzłowych zagadnień.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 405
Sławomir Sowiński 40/42 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)