Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo wyznaniowe WK-N-PW-W
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0dc3947dd4184a018af40cb80ede182b%40thread.tacv2/conversations?groupId=e351cb73-5f15-4e11-a501-d36707cd930d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000.

2. J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008.

3. J. Krukowski, Realizacja Konkordatu z 1993 r. w polskim porządku prawnym, [w: ] J. Wroceński, H. Pietrzak (red.) Konkordat polski w 10 lat po ratyfikacji. Materiały z konferencji, Warszawa 2008.

4. A. Mezglewski, H. Misztal, .P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza

EK 1

Student zna zródła prawa wyznaniowego, jego miejsce w systemie prawa oraz podstawowa terminologie

EK 2

Student ma wiedze na temat modeli relacji panstwo-Kosciół w historii i współczesnie oraz gwarancji wolnosci sumienia i religii, a takze zasad relacji panstwo-Kosciół w Konstytucji RP

EK 3

Student ma uporzadkowana znajomosc problematyki dotyczacej osobowosci prawnej, wolnosci kultu, nauczania i innych funkcji publicznych zwiazków wyznaniowych

Umiejetnosci

EK 4

Student potrafi analizowac, streszczac i prezentowac problematyke dotyczaca wolnosci sumienia i religii oraz zasad relacji panstwo-Kosciół

EK 5

Student potrafi wykorzystac srodki prawne dla ochrony wolnosci sumienia i religii

EK 6

Student znajduje i wykorzystuje rzetelnie zródła i literature z zakresu prawa wyznaniowego

Kompetencje

EK 7

Student potrafi zaplanowac i zorganizowac indywidualna prace majaca na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie tresci z zakresu prawa wyznaniowego

EK 8

Student aktywnie angazuje sie w przebieg prowadzonych zajec biorac udział w dyskusjach, formułujac własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania (aspekt teoretyczny):

Wiedza (EK 1-3)

ocena 2 (ndst): student nie zna zródeł prawa wyznaniowego, jego miejsca w systemie prawa oraz podstawowej terminologii z zakresu prawa wyznaniowego; student nie ma wiedzy na temat modeli relacji panstwo-Kosciół w historii i współczesnie oraz gwarancji wolności sumienia i religii, a takze zasad relacji panstwo-Kosciół w Konstytucji RP; student nie ma uporzadkowanej znajomosci problematyki dotyczacej osobowosci prawnej, wolnosci kultu, nauczania i innych funkcji publicznych zwiazków wyznaniowych

ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu zródła prawa wyznaniowego, jego miejsce w systemie prawa oraz podstawowa terminologie prawa wyznaniowego; student posiada znacznie ograniczona wiedze na temat modeli relacji panstwo-Kosciół w historii i współczesnie oraz gwarancji wolnosci sumienia i religii, a takze zasad relacji panstwo-Kosciół w Konstytucji RP; student ma słabo uporzadkowana znajomość problematyki dotyczacej osobowosci prawnej, wolnosci kultu, nauczania i innych funkcji publicznych zwiazków wyznaniowych.

ocena 4 (db): student zna podstawowe podstawowe zródła prawa wyznaniowego, jego miejsce w systemie prawa oraz zna podstawowa terminologie prawa wyznaniowego; student posiada czesciowa wiedze na temat modeli relacji panstwo-Kosciół w historii i współczesnie oraz gwarancji wolnosci sumienia i religii, a takze zasad relacji panstwo-Kosciół w Konstytucji RP; student ma srednio uporzadkowana znajomość problematyki dotyczacej osobowosci prawnej, wolnosci kultu, nauczania i innych funkcji publicznych zwiazków wyznaniowych.

ocena 5 (bdb): student zna w pełni zródła prawa wyznaniowego, jego miejsce w systemie prawa oraz podstawowa terminologie prawa wyznaniowego; student posiada pełna wiedze na temat modeli relacji panstwo-Kosciół w historii i współczesnie oraz gwarancji wolnosci sumienia i religii, a takze zasad relacji panstwo-Kosciół w Konstytucji RP; student ma w pełni uporzadkowana znajomosc problematyki dotyczącej osobowosci prawnej, wolnosci kultu, nauczania i innych funkcji publicznych związków wyznaniowych.

Umiejetnosci (EK 4-6)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi analizowac, streszczac i prezentowac problematyki dotyczacej wolnosci sumienia i religii oraz zasad relacji panstwo-Kosciół; student nie potrafi wykorzystac srodków prawnych dla ochrony wolnosci sumienia i religii; student nie potrafi znalezc i wykorzystac rzetelnie zródeł i literatury z zakresu prawa wyznaniowego.

ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu analizowac, streszczac i prezentować problematyke dotyczaca wolnosci sumienia i religii oraz zasad relacji panstwo-Kosciół; student potrafi jedynie w ograniczonym stopniu wykorzystac srodki prawne dla ochrony wolnosci sumienia i religii; student z błedami znajduje i wykorzystuje rzetelnie zródła i literature z zakresu prawa wyznaniowego.

ocena 4 (db): student potrafi własciwie analizowac, streszczac i prezentować problematyke dotyczaca wolnosci sumienia i religii oraz zasad relacji panstwo-Kosciół; student potrafi wykorzystac niektóre srodki prawne dla ochrony wolnosci sumienia i religii; student w przewazajacej liczbie przypadków znajduje i wykorzystuje rzetelnie zródła i literature z zakresu prawa wyznaniowego.

ocena 5 (bdb): student potrafi całkowicie analizowac, streszczac i prezentować problematyke dotyczaca wolnosci sumienia i religii oraz zasad relacji panstwo-Kosciół; student potrafi wykorzystac srodki prawne dla ochrony wolności sumienia i religii; student własciwie znajduje i wykorzystuje rzetelnie zródła i literature z zakresu prawa wyznaniowego.

Kompetencje (EK 7-8)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi zaplanowac i zorganizowac indywidualnej pracy majacej na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie tresci z zakresu prawa wyznaniowego; student nie angazuje sie w przebieg prowadzonych zajec, nie bierze udziału w dyskusjach, nie formułuje własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwag krytycznych.

ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanowac i zorganizować indywidualna prace majaca na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie tresci z zakresu prawa wyznaniowego; student okazjonalnie angazuje sie w przebieg prowadzonych zajec biorac udział w dyskusjach, formułujac własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ocena 4 (db): student potrafi własciwie zaplanowac i zorganizowac indywidualna prace majaca na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie tresci z zakresu prawa wyznaniowego; student czesto aktywnie angazuje sie w przebieg prowadzonych zajec biorac udział w dyskusjach, formułujac własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ocena 5 (bdb): student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanowac i zorganizować indywidualna prace majaca na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie tresci z zakresu prawa wyznaniowego; student bardzo czesto aktywnie angazuje sie w przebieg prowadzonych zajec biorac udział w dyskusjach, formułujac własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Forma zaliczenia:

- egzamin ustny

Zakres tematów:

TEMATY ZAJEC aspekty teoretyczne

1. Systemy relacji miedzy panstwem a Kosciołem w aspekcie historycznym

2. Zródła prawa wyznaniowego

3; Zasady relacji panstwo-Kosciół w Konstytucji RP

4. Osobowosc prawna Koscioła Katolickiego i innych zwiazków wyznaniowych

5. Poszanowanie autonomii Kosciołów w aspekcie administracyjnym i cywilnym

6. Szkolnictwo wyznaniowe i nauczanie religii w szkołach publicznych

7. Duszpasterstwo szczególnych grup społecznych

8. Działalnosc kulturalna Koscioła

9. Uprawnienia majatkowe koscielnych osób prawnych

10. Opodatkowanie instytucji koscielnych i osób duchownych

11. Ubezpieczenia osób duchownych

12. Ochrona małzenstwa i rodziny

13. Ochrona cywilna i karna wolnosci sumienia i religii

Metody dydaktyczne:

Wykład z dyskusja, biezaca kontrola wiedzy, kompetencji i

umiejetnosci, egzamin ustny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 11:45 - 13:15, sala 405
wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 13:30 - 14:15, sala 405
Michał Poniatowski 42/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)