Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doradztwo i pomoc psychologiczna WF-PS-N-DPP
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aIsicpntlssufZzf90xB0CyP_vefo61nOoqv2GAVwzwQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=657657e4-2e35-4bda-823f-bbf9e75b12e8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Czabała Cz., Kluczyńska S. (red.)(2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: PWN.

Feltham, C., Horton, I. (red.)(2013). Psychoterapia i poradnictwo. Tom 1 i 2. Sopot: GWP.

Literatura uzupełniająca:

Bernard, H., Mackenzie, R. (red.) (2000). Podstawy terapii grupowej. Gdańsk: GWP.

Czabała, Cz. (2006). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: PWN.

Drat-Ruszczak E., Drążkowska-Zielińska E. (2005). Podręcznik pomagania. Warszawa: Academica.

Egan G. (2002). Kompetentne pomaganie. Poznań: Zysk i S-ka.

Grzesiuk, L, Styła, R. (red.)(2009). Psychoterapia bez tajemnic. Podstawowa wiedza i praktyczne wskazówki. Warszawa: Difin.

Knapp H. (2009). Komunikacja w terapii. Warszawa: PWN

Kottler J.A. (2005). Skuteczny terapeuta. Gdańsk: GWP.

Kubitsky, J. (2008). Vademecum psychoterapeuty. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Kubitsky, J. (2010). Vademecum terapeuty rodzinnego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Miller W.R, Rollnick S. (2014). Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Okun, B. (2002). Skuteczna pomoc psychologiczna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Sikorski, W. (2009). Werbalne i niewerbalne oddziaływania w psychoterapii. Warszawa: Difin.

Wachtel, P. L. (2012). Komunikacja terapeutyczna. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Zabłocka-Żytka L., Sokołowska E. (red.) (2016). Pomoc psychologiczna chorym somatycznie. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Difin.

Efekty uczenia się:

zna podstawowe teorie psychologiczne

umie zastosować teorie psychologiczne do problemu

umie rozwiązać konkretny problem psychologiczny

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium / egzamin :

spośród 6 pytań problemowych losowo wybrane 3 zagadnienia do opisania:

ocena 3 (dst): - 1 zagadnienie

ocena 4 (db): - 2 zagadnienia

ocena 5 (bdb) - 3 zagadnienia

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie podstawowych pojęć: konsultacja, doradztwo, poradnictwo, pomoc psychologiczna, psychoterapia.

2. Wiedza, kompetencje i umiejętności udzielającego pomocy. Oddziaływanie werbalne i niewerbalne.

3. Podstawowe zjawiska w doradztwie i pomocy psychologicznej. Superwizja pracy.

4. Doradztwo i pomoc psychologiczna na różnych etapach rozwojowych.

5. Doradztwo i pomoc psychologiczna w różnych sytuacjach życiowych.

6. Doradztwo i pomoc psychologiczna w różnych obszarach zawodowych. Poradnictwo zawodowe. Coaching.

7. Profilaktyka, promocja zdrowia, psychoedukacja, trening.

8. Interwencja kryzysowa.

9. Doradztwo i pomoc psychologiczna indywidualna.

10. Doradztwo i pomoc psychologiczna dla par i rodzin.

11. Doradztwo i pomoc psychologiczna grupowa.

12. Pomoc psychologiczna w procesie resocjalizacji.

13. Poradnictwo i pomoc dla osób z niepełnosprawnością, chorych somatycznie, w rehabilitacji.

14. Doradztwo i pomoc telefoniczna oraz internetowa.

15. Doradztwo i pomoc psychologiczna a perspektywa społeczno-kulturowa. Zagadnienia prawne i etyczne.

Metody dydaktyczne:

wykład

dyskusja

prezentacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Marcin Kłosowski 63/62 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)