Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane metody analizy danych WF-PS-N-ZMA
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 60
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aPs2_U9OWMeL65z9pjNeqOGNlYRUMOyN9qfDWp7UAqQc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6fcdcc8d-c319-4a5e-b371-59949e2dbda9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura dotycząca szczegółowych zagadnień będzie podawana na bieżąco na poszczególnych zajęciach.

Efekty uczenia się:

- student potrafi zinterpretować wyniki analiz statystycznych przedstawione w publikacji naukowej

- student potrafi krytycznie ocenić dobór analiz oraz interpretację ich wyników zaprezentowaną w publikacji naukowej

- student ma świadomość możliwości i ograniczeń wybranych zaawansowanych analiz statystycznych stosowanych w badaniach psychologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie rozumie podstawowych celów zaawansowanych analiz statystycznych oraz różnic między nimi

- na ocenę 3 (dst.): student potrafi opisać podstawowe cele zaawansowanych analiz statystycznych, ale ma trudności ze wskazaniem różnic między nimi

- na ocenę 4 (db.): student rozumie podstawowe cele zaawansowanych analiz statystycznych i potrafi wskazać różnice między nimi

- na ocenę 5 (bdb.): student rozumie podstawowe cele zaawansowanych analiz statystycznych i potrafi wskazać różnice między nimi, a także potrafi je krytycznie ocenić i wskazać ich ograniczenia

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi zinterpretować wyników analiz statystycznych zaprezentowanych w publikacji naukowej

na ocenę 3 (dst.): student potrafi zinterpretować wyniki niektórych zaawansowanych analiz statystycznych, ale wykazuje trudności w interpretacji wyników innych analiz objętych programem

- na ocenę 4 (db.): student potrafi zinterpretować wyniki analiz statystycznych objętych programem, ale ma trudności z krytyczną oceną wybranego planu analitycznego w publikacji naukowej

- na ocenę 5 (bdb.): student potrafi zinterpretować wyniki analiz statystycznych objętych programem, a także poddać krytycznej ocenie plan analityczny zastosowany w publikacji naukowej

Kompetencje:

Oceniany jest poziom świadomości statystycznej, w tym umiejętność oceny, czy plan analityczny w publikacji naukowej został odpowiednio dobrany do problemów badawczych oraz czy interpretacja wyników badań przedstawiona przez autora jest adekwatna.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie. Siła efektu. Moc statystyczna.

2. Analiza regresji.

3. Analiza mediacji.

4. Analiza moderacji.

5. Modelowanie równań strukturalnych.

6. Modele kołowe.

7. Podejście skoncentrowane na osobach.

8. Analizy longitudinalne.

9. Dane zagnieżdżone i modele wielopoziomowe.

10. Uczenie maszynowe.

11. Wnioskowanie bayesowskie.

12. Metody redukcji wymiarów.

13. Walidacja narzędzi pomiarowych.

14. Analiza danych tekstowych.

15. Podsumowanie i przygotowanie do egzaminu.

Metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy:

metoda dydaktyczna - wykład

weryfikacja - egzamin

Efekty umiejętności:

metoda dydaktyczna – praca na tekstach źródłowych

weryfikacja – egzamin

Efekt kompetencji:

metoda dydaktyczna - praca na tekstach źródłowych, dyskusje

weryfikacja – ocena pracy podczas zajęć, egzamin

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Ewa Skimina 63/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)