Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane metody analizy danych WF-PS-N-ZMA
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Hayes, A. F. (2018). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis. A regression-based approach (wyd. 2). Guilford Press.

Revelle, W. (2021). An introduction to the psych package: Part I: data entry and data description. Department of Psychology, Northwestern University, Evanston, IL, USA.

Revelle, W. (2021). An introduction to the psych package: Part II: Scale construction and psychometrics. Department of Psychology, Northwestern University, Evanston, IL, USA.

Literatura dotycząca szczegółowych zagadnień będzie podawana na bieżąco na poszczególnych zajęciach.

Efekty uczenia się:

- student potrafi przeprowadzić analizy mediacji i moderacji w makro PROCESS do SPSS

- student rozumie specyfikę działania programu RStudio i reguły języka R

- student potrafi przeprowadzić proste analizy statystyczne w RStudio z wykorzystaniem poleceń w języku R

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie odróżnia analizy mediacji od analizy moderacji, nie zna podstaw składni języka R

- na ocenę 3 (dst.): student potrafi wyjaśnić różnice między analizą mediacji a analizą moderacji, zna podstawy składni języka R

- na ocenę 4 (db.): student potrafi wyjaśnić różnice między analizą mediacji a analizą moderacji oraz samodzielnie budować modele statystyczne, zna podstawy składni języka R i podstawowe komendy

- na ocenę 5 (bdb.): student rozumie różnice między analizą mediacji a analizą moderacji oraz bardziej zaawansowane modele mediacyjno-moderacyjne, potrafi samodzielne budować modele, w tym opierające się na analizie procesu warunkowego, zna podstawy składni języka R oraz podstawowe komendy; rozumie, z czego mogą wynikać błędy we wprowadzanych komendach

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi posługiwać się makrem PROCESS oraz programem RStudio

na ocenę 3 (dst.): student potrafi posługiwać się makrem PROCESS oraz programem RStudio, ale nie potrafi samodzielnie rozwiązywać napotkanych problemów i poprawnie interpretować wyników analiz mediacji i moderacji

- na ocenę 4 (db.): student potrafi posługiwać się makrem PROCESS oraz programem RStudio, potrafi samodzielnie znaleźć rozwiązanie napotkanych problemów oraz interpretować wyniki analiz mediacji i moderacji

- na ocenę 5 (bdb.): student sprawnie posługuje się makrem PROCESS oraz programem RStudio, buduje i poprawnie interpretuje zaawansowane modele statystyczne w makro PROCESS, potrafi samodzielnie znaleźć rozwiązanie napotkanych problemów i nauczyć się posługiwania nową funkcją w R

Kompetencje:

Oceniany jest poziom świadomości statystycznej, w tym odpowiedni dobór analiz statystycznych do problemów badawczych oraz rozumienie konsekwencji płynących z wyjściowych ustawień danej funkcji w R, a w związku z tym konieczności sprawdzania ustawień wyjściowych i dostosowywania ich do konkretnego przypadku.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Zakres tematów:

1. Powtórzenie podstawowych operacji na zmiennych w SPSS.

2. Analiza regresji.

3. Analiza mediacji.

4. Modele z kilkoma mediatorami.

5. Analiza moderacji.

6. Moderowana moderacja.

7. Analiza procesu warunkowego.

8. Analizy mediacji i moderacji – ćwiczenia.

9. Wprowadzenie do R.

10. Podstawowe testy statystyczne w R.

11. Analiza rzetelności w R.

12. Skalowanie wielowymiarowe.

13. Wykresy w R.

14. Analiza statystyczna w R – ćwiczenia.

15. Kolokwium.

Metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy:

metoda dydaktyczna - wykład konwersatoryjny

weryfikacja - kolokwium

Efekty umiejętności:

metoda dydaktyczna – ćwiczenia, prace domowe

weryfikacja – kolokwium

Efekt kompetencji:

metoda dydaktyczna – ćwiczenia, dyskusje

weryfikacja – ocena aktywności podczas zajęć, kolokwium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 1440
Ewa Skimina 20/20 szczegóły
2 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 1440
Ewa Skimina 18/20 szczegóły
3 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 1440
Ewa Skimina 25/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)