Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna I WM-CH-AM1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa

G. Fichtenholz „Rachunek różniczkowy i całkowy”, tom. I, II

K. Kuratowski „Rachunek różniczkowy i całkowy”

J. Banaś, S. Wędrychowicz „Zbiór zadań z analizy matematycznej”

Literatura uzupełniająca

W. Rudin „Podstawy analizy matematycznej”

F. Leja „Rachunek różniczkowy i całkowy”

Metody i kryteria oceniania:

kolokwia, weryfikacja ciągła

Zakres tematów:

. Powtórzenie wiadomości ze szkoły średniej, wielomiany, wyrażenia wymierne, nierówności, notacja matematyczna;

2. Podstawowe pojęcia z logiki i teorii zbiorów, indukcja matematyczna;

3. Obliczanie granic ciągów liczbowych, zastosowania;

4. Ciągi naprzemienne i ich granice, kryteria zbieżności ciągów;

5. Funkcje ciągłe i ich zastosowania - funkcje trygonometryczne, cyklometryczne i wykładnicze;

6. Elementy geometrii analitycznej na płaszczyźnie i w przestrzeni, rozwiązywanie równań wielu zmiennych;

7. Krzywe pochodzenia mechanicznego, układy współrzędnych;

8. Zbiory ich punkty skupienia, granice i ciągłość funkcji;

9. Pochodna funkcji, przykłady, zastosowania;

10. Dalsze własności pochodnych;

11. Pochodne wyższych rzędów, mnożniki Lagrange'a

12. Funkcje uwikłane, zamiana zmiennych i pochodne funkcji złożonych;

13. Dowodzenie nierówności w oparciu o właściwości funkcji i ich pochodnych

14. Badanie przebiegu zmienności funkcji

15. Badanie wyrażeń nieoznaczonych, reguła de l’Hospitala

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 202
każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 202
Paweł Dąbrowski-Tumański 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)