Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium WSE-PO-TR
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a62e7c9b938c34967863193489efeaa09%40thread.tacv2/conversations?groupId=d87af52e-bf62-4936-99be-5185196e328f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Efekty uczenia się:

P2-U07

Student na bardzo dobrą ocenę: Ma rozszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, zwłaszcza politycznych, ekonomicznych i kulturowych.

Student na dobrą ocenę: Ma pewną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, zwłaszcza politycznych, ekonomicznych i kulturowych.

P2_U02,

Student na bardzo dobrą ocenę: Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę politologiczną oraz dyscyplin pokrewnych do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk politycznych. Potrafi samodzielnie i krytycznie interpretować procesy i zjawiska polityczne.

Student na dobrą ocenę: Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę politologiczną oraz dyscyplin pokrewnych do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk politycznych. Potrafi interpretować procesy i zjawiska polityczne.

P2_K01,

Student na bardzo dobrą ocenę: Rozumie potrzebę nieustannego rozwoju zawodowego, potrafi zorganizować proces samokształcenia oraz uczenia innych.

P2_K02

Student na bardzo dobrą ocenę: Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznymoraz inspirowania i kierowania społeczną aktywnością innych osób.

Metody i kryteria oceniania:
Zakres tematów:

Part I

Temat 1: Introduction to Translation.

Temat 2: Introduction to Translation, part 2.

Temat 3: Challenges of Translating Political Texts.

Temat 4: Reading and Translation.

Temat 5: Types of Translation.

Temat 6: Translation mistakes and tips.

Part II

Translating individual texts (English -> Polish)

Temat 7: Translating speeches and letters by Franklin D. Roosevelt

Temat 8: Translating speech by Benedict XVI + identifying main verbs/objects/direct objects

Temat 9: Translating speech by Benedict XVI+ identifying main verbs/objects/direct objects, part 2

Temat 10: Translating speech by Benedict XVI + identifying rhetorical arguments

Temat 11: Translating speech by John F. Kennedy

Temat 12: Introducing Abstracts + Reverse Oultlining + Translation of fragments of essays (Polish -> English)

Temat 13: Translation of essays and creating abstracts (Polish-> English)

Temat 14: Comparing abstracts and vocabulary

Temat 15: Final Abstracts

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 1527
Julia Anderlé De Sylor, Piotr Mazurkiewicz 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)