Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Decydowanie polityczne WSE-PO-DPO
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Metody i kryteria oceniania:

Ad. 1. Ocena z egzaminu pisemnego (testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi).

Ad.2. Ocena udziału w dyskusji.

Zakres tematów:

Realizowany zakres tematów:

1. Spotkanie organizacyjno-informacyjne.

2. Pojęcie decydowania politycznego. Kategorie analizy decyzyjnej.

3. Proces decydowania politycznego w ujęciu systemowym.

4. Sytuacja polityczna - normalna.

5. Sytuacja polityczna - kryzysowa.

6. Typologia ośrodków decyzyjnych.

7. Typy obywateli: aktywiści, władcy, obserwatorzy, obojętni.

8. Doradcy i eksperci - ich rola w procesie decydowania politycznego.

9. Proces decyzyjny i jego uwarunkowania.

10. Grupowe podejmowanie decyzji.

11. Błędy grupowego myślenia.

12. Skutki syndromu grupowego myślenia, metody korekty.

13. Typologia decyzji politycznych.

14. Poziomy procesu decyzyjnego.

15. Wybrane zagadnienia dotyczące procesu decydowania wyborczego.

Metody dydaktyczne:

1. Metody podające: wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny .

2. Metody ćwiczeniowe - dyskusje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 101
Monika Brzezińska 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)