Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia polityki WSE-PO-PSP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Metody i kryteria oceniania:

1. W - ocena z egzaminu pisemnego.

2. U - ocenianie ciągłe - ocena udziału w dyskusji.

3. K - uczestnictwo w zajęciach.

Zakres tematów:

1. Zajęcia informacyjno-organizacyjne.

2. Podstawowe pojęcia z zakresu psychologii politycznej.

3. Psychologiczne teorie decydowania politycznego.

4. Biologiczne uwarunkowania decydowania politycznego: czynniki wewnętrzne.

5. Biologiczne uwarunkowania decydowania politycznego c.d.: czynniki zewnętrzne.

6. Komunikacja niewerbalna - (mimika, pantomimika).

7. Komunikacja niewerbalna - c.d. (proksemika, wokalizacja).

8. Charakterystyka i typy osobowości politycznych - klasyfikacja jednowymiarowa.

9. Charakterystyka i typy osobowości politycznych - klasyfikacja dwuwymiarowa.

10. Decydowanie grupowe - pojęcie tożsamości i czynników ją kształtujących.

11. "Charaktery" narodowe - zachowania zbiorowe w kontekście uwarunkowań kulturowych

12. Kultura a agresja, konformizm, uległość i posłuszeństwo.

13. Kultura a współpraca.

14. Zachowania zbiorowe w kontekście uwarunkowań religijnych.

15. Stereotypy polityczne, uprzedzenia polityczne.

Metody dydaktyczne:

1. Metody podające - wykład informacyjny, wykład problemowy (wiedza).

2. Metoda poszukująca - "burza mózgów", giełda pomysłów (kompetencje).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 101
Monika Brzezińska 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)