Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do prawa karnego WSE-BW-WPK
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Kodeks karny, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553) z późn. zm.,

2) L. Gardocki, Prawo karne, wyd. 21, C.H. Beck, Warszawa 2019 r.

Literatura uzupełniająca:

A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodek Karny, Komentarz, wyd. 4, C.H. Beck, Warszawa 2017.

Zakres tematów:

1) Zagadnienia wstępne ( pojęcie, funkcje i zasady prawa karnego), 2) Struktura przestępstwa,

3) Podział przestępstw,

4)Odpowiedzialność karna za przestępstwa materialne popełnione w formie zaniechania,

5)Przypisanie skutku w prawie karnym,

6) Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego,

7) Prawo karne intertemporalne,

8) Podmiotowa zdolność do ponoszenia odpowiedzialności karnej, Strona podmiotowa przestępstwa,

9) Formy popełnienia przestępstwa,

10) Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną,

11) Błąd i jego rodzaje w prawie karnym,

12) Środki karnoprawne reakcji na czyn przestępny,

13) Zbieg przepisów, a zbieg przestępstw,

14)Czyn ciągły i ciąg przestępstw, Recydywa, Przedawnienie,

15)Wybrane przestępstwa z części szczególnej kodeksu karnego,

16) Kazusy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Barbara Kałdon 63/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)