Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo społeczności lokalnych WSE-BW-BSL
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aOyFCG-MQV98UBAnm4NF_WY8zHyaBSlBMXQtd1nDnu_41%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=aa8c0c22-2fd0-4d92-8a81-7ccb751eb68c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Zajęcia zdalne w MS Teams (link do kanału): https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aOyFCG-MQV98UBAnm4NF_WY8zHyaBSlBMXQtd1nDnu_41%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=aa8c0c22-2fd0-4d92-8a81-7ccb751eb68c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Fehler Włodzimierz (red.), Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, Arte, Warszawa 2009.

Fehler Włodzimierz (red.), Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Arte, Warszawa 2010.

Leszczyński Marek i in. (red.), Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym. Wybrane obszary, Difin, Warszawa 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w formie wykładu prowadzone w e-learningu poprzez platformę MS-Teams oraz Moodle. Zajęcia prowadzone na żywo poprzez MS-Teams. Test końcowy, dotyczący całości zagadnień omawianych w ramach e-learningu, odbędzie się na ostatnich zajęciach.

Zakres tematów:

1. Samorząd terytorialny w Polsce. Informacje ogólne

2. Historia samorządu terytorialnego w Polsce

3. Europejskie modele samorządu terytorialnego | Struktura organizacyjna gminy (cz. 1)

4. Struktura organizacyjna gminy (cz. 2)

5. Struktura organizacyjna gminy (cz. 3)

6. Struktura organizacyjna powiatu

7. Miasto na prawach powiatu

8. Struktura organizacyjna województwa samorządowego

9. Sesja Rady Miasta - film

10. Podstawy prawne, formy i zadania podmiotów uczestniczących w ochronie osób i mienia

11. Zarządzanie kryzysowe na poziomie lokalnym

12. Rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej

13. Ochrona przeciwpożarowa

14. Straże gminne (miejskie)

15. Test końcowy (12.06.2023 r. )

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Grzegorz Kęsik 62/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)