Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia resocjalizacji przestępców seksualnych WF-PS-N-WZR
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Opis ECTS:

- zajęcia na uczelni - 30 godzin;

- przygotowanie do zajęć (praca domowa) - 20 godzin;

- przygotowanie do końcowego zaliczenia przedmiotu w formie ustnej - 25 godzin.

W czasie zaliczenia w formie ustnej (rozmowa weryfikująca) sprawdzana jest znajomość treści ćwiczeń: bardzo dobra (ocena bardzo dobra, oznacza umiejętność przenoszenia treści teoretycznej do praktyki), dobra, dostateczna, niedostateczna.

Zakres tematów:

1. Parafilie (zag. gł.: definicje, klasyfikacja).

2. Pedofilia (zag. gł.: studium przypadku, przyczyny kategorie, możliwości terapii).

3. Pedofilia w płaszczyźnie Gestaltu (zag. gł.: tło, figury, postacie).

4. Sadomasochizm i nekrofilia a przestępstwo (zag. gł.: etiologia, rozwój, terapia).

5. Inne parafilie - m. in. gerontofilia i zoofilia (zag. gł.: etiologia, rozwój, terapia).

6. Zgwałcenie (zag. gł.: etiologia, psychologiczne konsekwencje, stres pourazowy).

7. Zgwałcenie w płaszczyźnie Gestaltu (zag. gł.: tło, figury postacie).

8. Czynniki wpływające na przestępczość seksualną (zag. gł.: alkohol, czynniki biologiczne, psychiczne i kulturowe).

9. Osobowość sprawców przestępstw seksualnych (zag. gł.: nieletni i dorośli sprawcy, kierunki zmian).

10. Zespoły maltretowanych (zag. gł.: zespół maltretowanej żony, zespół maltretowanego męża, zespół sztokholmski).

11. Strategie i metody oddziaływań resocjalizacyjnych dla przestępców seksualnych.

12. Programy resocjalizacyjne dla przestępców seksualnych - STOP i "Respect".

13. Wreszcie żyć - 12 kroków życia (możliwości adaptacji programu do przestępców seksualnych).

Metody dydaktyczne:

Przedstawianie problemów, opis, dyskusja, "giełda pomysłów".

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 1437
Waldemar Woźniak 9/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)