Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychoterapia Gestalt w warunkach izolacji więziennej WF-PS-N-PGW
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Sills Ch., Fish S., Lapworth Ph., Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt, Instytut Psychologii Zdrowia – Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 1999.

Literatura uzupełniająca

1. Dawidson I., Tu i Teraz – Uzdrowienie chrześcijańskie a terapia Gestalt, Wydawnictwo m, Kraków 1996.

2. Zinker J., Twórczy proces myślenia w terapii Gestalt, J. Santorski & Co. Agencja Wydawnicza, Warszawa 1992.

Metody i kryteria oceniania:

Opis ECTS:

- aktywność na platformie e-learningowej (MS Teams) - 30 godzin.

F: ocena formująca obejmuje informacje zwrotne dla studenta od prowadzącego w trakcie zajęć, odnoszące się do:

F1 – przygotowanego wcześniej materiału i zaprezentowanego przez studenta na zajęciach;

F2 – wypowiedzi studenta świadczących o zrozumieniu bądź brakach w zrozumieniu treści omawianych podczas zajęć;

F3 – pytań zadawanych przez studenta świadczących o poziomie wiedzy i zainteresowania poruszaną problematyką;

F4 – aktywności poznawczej studenta podczas zajęć (znajomości literatury przedmiotu, dokonywania porównań, samodzielnego wyciągania wniosków itp.).

P: ocena podsumowująca umożliwiająca zaliczenie przedmiotu wystawiana jest na zakończenie zajęć i obejmuje:

P1 – ocenę aktywności studenta podczas zajęć (uwzględniana jest też obecność na zajęciach);

P2 – ocenę samodzielnie przygotowanego i zaprezentowanego podczas zajęć tematu;

P3 – ocenę przygotowanej domowej pracy pisemnej (to jest zasadniczy element końcowej oceny).

W przypadku domowej pracy pisemnej, ocena niedostateczna świadczy o rozbieżności przygotowanego tekstu z podanym tematem; ocena dostateczna oznacza analizę tematu na niskim poziomie; ocena dobra mówi o analizie na zadowalającym poziomie; ocena bardzo dobra informuje, że przeprowadzona analiza jest na pogłębionym poziomie i zawiera wystarczające odniesienia do praktyki.

Uwaga! W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023, zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej, z wykorzystaniem MS Teams. W celu zaliczenia przedmiotu, należy przedstawić pisemną pracę domową na podany przez wykładowcę temat.

Zakres tematów:

1. Terapia Gestalt – cel terapii, teoria (postać, figura).

2. Możliwy wpływ mechanizmów z zakresu psychologii tłumu i psychomanipulacji na skuteczność psychoterapii Gestalt.

3. Fazy terapii – świadomość, odpowiedzialność, eksperymentowanie, konsolidacja.

4. Metody pokrewne (pomocnicze) mogące być stosowane razem z psychoterapią Gestalt.

5. Niezaburzone funkcje organizmu w terapii Gestalt.

6. Zaburzone funkcje organizmu w terapii Gestalt.

7. Mechanizmy obronne w terapii Gestalt – introjekcja, projekcja, retrofleksja, konfluencja.

8. Odniesienie psychoterapii Gestalt do warunków izolacji penitencjarnej (zakładowej).

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne - wykład informacyjny, wykład problemowy, "giełda pomysłów".

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Waldemar Woźniak 9/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)